Latvijas Antidopinga biroja mājas lapa ir izstrādes stadijā.

Latvijas Antidopinga birojs ir izveidots, reorganizējot Valsts sporta medicīnas centru, papildus inormācija ir pieejama mājalapas sadaļā Antidopings.

KONTAKTTĀLRUNIS: + 371 67226164, +371 27839800
E-PASTS: antidopings@antidopings.gov.lv

REKVIZĪTI:
Latvijas Antidopinga birojs
JUR. ADRESE: Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV-1012
REĢ. NR.: 90001833931
BANKA/IESTĀDE BIC: Valsts kase, TRELLV22
KONTA NR.: LV09TREL229057602100B

DARBA LAIKS:
No pirmdienas līdz ceturtdienai 8:00 – 17:00
Piektdienās 8:00 – 14:30