No šodienas, 2019.gada 1.oktobra, Nacionālās antidopinga sistēmas regulējumu nosaka Nacionālie antidopinga noteikumi un Pasaules Antidopinga aģentūras pieņemtais Pasaules Antidopinga kodekss. Savukārt Starptautiskie standarti, kas ir Pasaules Antidopinga programmas elementi detalizētāk reglamentē visu iesaistīto pušu, tajā skaitā sportistu, sporta darbinieku, sporta organizāciju, laboratoriju, kā arī antidopinga organizāciju lomu, tiesības un pienākumus starptautiskajā antidopinga sistēmā.

Kodekss saskaņo antidopinga politiku visos sporta veidos, visās valstīs, lai visiem sportistiem tiktu nodrošināta godīgas spēles principi un vienlīdzīga vide sportā. Antidopinga programma cenšas saglabāt neatņemamas vērtības sportā. Šīs vērtības bieži sauc par sportisko garu, kas ir Olimpiskās kustības būtība un pamats.  

Mēs vēršam sabiedrības uzmanību, ka antidopinga noteikumi ir daļa no noteikumiem sportā, kas ir tik pat svarīga un neatņemama sastāvdaļa kā attiecīgo sporta veidu noteikumi.