Ir izveidota antidopinga izglītības programma, ar nosaukumu “Patiess Sports”, kas ietver plašāku pieeju sportistu un sportistu atbalsta personāla izglītībā, kas ir būtiska daļa no Latvijas Antidopinga biroja darba.

“Patiess Sports” veicina pozitīvu attieksmi pret tīru sportu un godīgu rīcību ikdienas darbos. Uz vērtībām balstīta izglītības programma cenšas veidot patiesus lēmumu pieņēmējus - sportisti izvēlas būt tīri, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība par patieso vērtību lomu sportā un dzīvē.