Pirmajā Antidopinga konferencē aicināsim diskutēt par jautājumiem un aktualitātēm plašākā skatījumā - par antidopinga sistēmu, sportu, sabiedrības vērtībām un citiem dzīves aspektiem, lai turpmāk vairotu sabiedrības informētību un veicinātu iesaistīto pušu izpratni par savstarpējās sadarbības nozīmību. Tiks prezentēti SKDS pētījuma centra veikto pētījumu rezultāti par sabiedrības un sportistu attieksmi pret dopingu, par vērtībām ko mēs gūstam sportā un audzinām mūsu bērnos.


Tiks prezentēta „Patiesa Sporta” ideja, kuras pamats ir uz vērtībām balstīta izglītības programma - sportisti izvēlas patiesu sportu, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti dopinga lietošanā, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība par ētisko, cilvēcisko vērtību lomu sportā, gatavojoties, cīnoties un priecājoties par gūtajiem panākumiem.


10.aprīlis, LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga
Preses konference 10:00
Reģistrēšanās konferencei no 10:30 līdz 11:00
Konferences laiks no 11:00 līdz 16:00
Konferences moderators: sporta žurnālists Dāvids Ernštreits

11:00 - Konferences atklāšana.

 • Mārtiņš Dimants, Latvijas Antidopinga biroja direktors. Antidopinga izaicinājumi politikā un sabiedrībā.
 • Liene Kozlovska, Eiropas Padomes, Eiropas Antidopinga konvencijas sekretāre. Starptautiskās sadarbības nozīme un cilvēktiesību aspekti cīņā ar dopingu sportā.

11:30 - Arnis Kaktiņš, SKDS pētījumu centrs. Latvijas iedzīvotāju socioloģiskā pētījuma prezentācija un dopinga vielu izplatība sportistu vidū, sportistu attieksme pret dopingu.

 • Iedzīvotāju viedoklis un izglītotība par antidopinga jautājumiem, par dopinga vielām un cilvēku attieksme pret šāda veida pārkāpumu.
 • Ko mēs sagaidām no fakultatīvām sporta nodarbībām/treniņiem mūsu bērnos un, kāda ir realitātē attiecībā uz vērtībām sportā treniņos.
 • Pētījums par dopinga vielu izplatību sportistu vidu, sportistu viedoklis un attieksme pret sistēmu un dopingu. 

12:30 – Diskusiju panelis.

 • Martiņš Rubenis, Latvijas kamaniņu sporta federācijas treneris, mehāniķis.
 • Kaspars Randohs, Izglītības un zinātnes ministrija, sporta departamenta vecākais eksperts.
 • Kaspars Eihe, Latvijas Hokeja federācija vecāku padomes priekšsēdētājs.

13:00 – 13:30 Kafijas pauze un komunikācija.

13:30 - Prof. Oskars Kalējs, Rīgas Stradiņa universitāte.  "Zāļu un dopinga vielu divējādais raksturs" sekas veselībai un valsts labklājībai 

14:10 – Mg. Psych. Aleksandrs Astafičevs un Dr. psych. Jānis Grants (Skype). Godīgas spēles principu ievērošana sportā un dzīvē. Praktiski padomi vecākiem un pedagogiem.

 • Vecāku un pedagogu loma pašcieņas ieaudzināšanas procesā.
 • Kā vecāki un pedagogi var motivēt jaunos sportistus.
 • Pozitīvās vides veidošana un ‘’Patiesā Sporta’’ realizācija.

15:00 – Diskusiju panelis.

15:20 – Daumants Dreiškens, bobslejists, treneris. Sportista stāsts un viedoklis.

15:40 - Ivans Šapošņikovs, Latvijas Antidopinga birojs. Kāpēc cīņa ar dopingu nav tikai vienas iestādes problēma.

Konferences auditorija: treneri, sportista atbalsta personāls, akadēmiskais personāls.