28. septembrī Pasaules Antidopinga aģentūra ir publicējusi 2019. gada Aizliegto vielu un metožu sarakstu, apkopojumu, par galvenajām izmaiņām un paskaidrojošās piezīmes un 2019. gadā monitoringa programmā iekļauto vielu sarakstu. Saraksts, ko 20. septembrī apstiprināja Pasaules Antidopinga aģentūras izpildkomiteja stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Saraksts ir viens no sešiem starptautiskajiem standartiem, kuru ievērošana ir obligāta visām organizācijām, kuras parakstījušas un piekritušas Pasaules Antidopinga kodeksa ievērošanai. Saraksts nosaka, kādas vielas un metodes ir aizliegtas gan sacensību laikā, gan arī ārpus tām, kā arī vielas, kas ir aizliegtas atsevišķos sporta veidos.

Katru gadu saraksts tiek pārskatīts, konsultējoties ar vairākām ieinteresētajām pusēm. Pārskatot sarakstu, eksperti izmanto tādus informācijas avotus kā zinātniski un medicīniski pētījumi, sportā novērotās tendences un informācija, kas iegūta to tiesībsargājošajām iestādēm un farmaceitiskajām kompānijām.

Saraksts tiek publicēts trīs mēnešus pirms tas stājies spēkā, lai sportisti un to atbalsta personāls var iepazīties ar visām izmaiņām. Sportists pats ir atbildīgs par to, lai viņa organismā nenonāktu aizliegtā viela vai netiktu pielietota aizliegtā metode. Sportista atbalsta personāls arī var tikt sodīts par antidopinga noteikumu pārkāpumu, ja tiek konstatēta līdzdalība. Ja rodas jautājumi par vielas vai metodes statusu sportā, aicinām sazināties ar Latvijas Antidopinga biroju, izmantojot e-pastu antidopings@antidopings.gov.lv .

Ja sportistam ir nepieciešams lietot aizliegto vielu vai metodi ārstnieciskos nolūkos, sportistam var tikt piešķirta Terapeitiskās lietošanas atļauja, ja sportists atbilst Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta kritērijiem (tulkojums latviski).

Īss apkopojums par izmaiņām (ar pilno izmaiņu sarakstu aicinām iepazīties šeit):

S1 klase

1b grupas nosaukums mainīts uz “Endogēni anabolie androgēnie steroīdi un to metabolīti un izomēri, ja tos ievada eksogēni”, lai paskaidrotu, ka visi endogēnie anabolie steroīdi un to metabolīti un izomēri ir aizliegti, ja tos ievada eksogēni. Tādējādi iekļauto piemēru saraksts ir papildināts.

S2 klase

Papildināts hipoksiju inducējošo faktoru aktivējošo vielu saraksts:

2 grupas nosaukums mainīts uz “Peptīdu hormoni un to izdalīšanās faktori”

S3 klase

Tretokvinols (trimetokvinols) ir beta-2 agonists un ir pievienots kā piemērs šai grupai. Tas dažās Āzijas valstīs ir pieejams perorālo saaukstēšanas un gripas medikamentu sastāvā

S4 klase

4 grupas nosaukums mainīts uz “Vielas, kas kavē Aktivīna receptora IIB aktivēšanos”, kā arī pievienoti piemēri

M3 klase

Klases nosaukums mainīts uz “Gēnu un šūnu dopings”

Saite uz Pasaules Antidopinga aģentūras mājaslapu ar papildus informāciju par Aizliegto vielu sarakstu
Attachments