Sports ir viena no būtiskām darbības jomām, kas nodrošina harmoniskas personības attīstību! Tāpēc ir svarīgi skatīties uz lietām plašāk, diskutēt par dopinga problēmu ar visām iesaistītajām pusēm un kopā iezīmēt problēmas risinājumu, lai  turpmāk ietu  godīga un Patiesa Sporta ceļu.

Sportā, tāpat kā dzīvē, nav vietas  negodīgumam, jo dopings sportā ir nekas cits, kā krāpšana – tādējādi atņemot otram pelnītu uzvaru. Tam, iesaistoties gan sportā, gan biznesā, jurisprudencē vai politikā, ir jāiesakņojas cilvēku prātos, domās un uzvedībā.

Otrajā Patiess Sports konferencē aicināsim paskatīties uz dopinga problēmām caur citādāku un plašāku prizmu, ieklausīsimies jomas profesionāļos, kuri sniegs savu skatījumu gan par katru no antidopinga problēmas sastāvdaļām atsevišķi, gan kopumā par  to, kas palīdz sasniegt godīgus un patiesus rezultātus sportā.

Klausītāji varēs uzdot jautājumus un piedāvāt savus risinājumus, kā mazināt dopinga izplatību sportā.

Konferencē būs iespējas dzirdēt praktiskus padomus, kurus, trenējoties pareizi un droši efektīvi izmantot, lai pilnveidotu savus un audzēkņu talantus sportā, ikdienā un turpmākajā dzīvē!

Konference notiks 8. aprīlī
LU, Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā 
Reģistrēšanās konferencei no 9:00 līdz 10:00
Konferences laiks no 10:00 līdz 15:30
Dalības maksa - bez maksas

Konferences auditorija: treneri, sporta skolotāji, sportista atbalsta personāls, akadēmiskais personāls.

Konferences programma

Reģistrēties konferencei!

Iesim kopā Patiesa Sporta ceļu!