Ar 2018.gada 1.jūliju darbu sācis Latvijas Antidopinga birojs*, tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Veselības ministrijas pārraudzībā**, izveidota reorganizējot*** Valsts sporta medicīnas centrs un īsteno pasākumus saskaņā ar 2005.gada 19.oktobra Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr.135.

*Latvijas Antidopinga biroja nolikums. Skatīt

PIL 7.panta piektā daļa - Pārraudzība nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.

***Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju. Skatīt

https://www.lsm.lv/raksts/sports/sporta-politika/latvijas-antidopinga-b…