Lai izpildītu antidopinga noteikumu prasības, sportisti personīgi ir atbildīgi par to, lai informācija par atrašanās vietām precīzi norādītu sportista atrašanos, lai tā ir patiesa un izmaiņas ir veiktas nekavējoties.

Pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) esošie sportisti sniedz atrašanās vietu informāciju ADAMS sistēmā.

Par ziņu nesniegšanu par atrašanās vietu vai vairākkārtēju neatrašanos tajā RTP sportistiem ir diskvalifikācija no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem.

Informācijas par atrašanās vietām iesniedzama pa ceturkšņiem (Q). Iesniegšanas termiņi:

  • Līdz 20. decembrim – par janvāri, februāri, martu (Q1)           
  • Līdz 20. martam – par aprīli, maiju, jūniju (Q2)
  • Līdz 20. jūnijam – par jūliju, augustu, septembri (Q3)
  • Līdz 20. septembrim – par oktobri, novembri, decembri (Q4)

Sīkāk par ADAMS aizpildīšanu lasīt ADAMS instrukcijā

Prasības RTP sportistiem

  • Katru dienu jāsniedz informācija par vienu 60 minūšu laika periodu, starp plkst. 6:00 un 23:00, kurā sportists ir pieejams dopinga kontrolei šajā vietā (60-min time slot).
  • Jāsniedz informācija par savu nakšņošanas vietu (nosaukums un adrese).
    • Norādot detalizētu informāciju par durvju kodu, zvanu, vai ir apsargs vai dežurants ar kuru jāsaskaņo piekļuve un cita svarīga informācija, lai dopinga kontrolieris varētu bez grūtībām nokļūt pie sportista.
  • Jāsniedz informācija par vietām, kur sportists veic regulāras aktivitātes (piemēram, treniņi, mācības, utt.).
  • Jāsniedz informācija par sacensībām, kurās sportists plāno piedalīties, tostarp, to datums, laiks un norises vieta (ja plāni mainās, informē par to!).

Ja objektīvu iemeslu dēļ, Tu netiec ADAMS vietnē vai ATHLETE CENTRAL aplikācijā, tad vari paziņot atjauninājumus par savām atrašanās vietām, rakstot uz ADAMS@antidopings.gov.lv vai rakstīt īsziņā (sms) uz 27839800

Vienmēr pārliecinieties, ka ievadītā informācija ir pareiza!

Aktīvās karjeras pārtraukšana

Ja esi iekļauts pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) un vēlies pārtraukt aktīvo sportista karjeru (pārtraukt piedalīties nacionāla un/vai starptautiska līmeņa sacensībās un nepildīt ADAMS) aizpildi Aktīvās Sportista Karjeras Pārtaukšanas Formu. 

Ja vēlēsies atgriezties sportā pēc aktīvās karjeras pārtraukšanas (dalība nacionāla un/vai starptautiska līmeņa sacensībās), tad 6 mēnešus pirms plānotā starta tas rakstiski jādara zināms sava sporta veida starptautiskajai federācijai un nacionālajai antidopinga organizācijai (Pasaules Antidopinga kodeksa punkts 5.7).