Pirmajā Antidopinga konferencē (2019. gadā) aicinājām diskutēt par jautājumiem un aktualitātēm plašākā skatījumā - par antidopinga sistēmu, sportu, sabiedrības vērtībām un citiem dzīves aspektiem, lai turpmāk vairotu sabiedrības informētību un veicinātu iesaistīto pušu izpratni par savstarpējās sadarbības nozīmību. Tika prezentēti SKDS pētījuma centra veikto pētījumu rezultāti par sabiedrības un sportistu attieksmi pret dopingu, par vērtībām ko mēs gūstam sportā un audzinām mūsu bērnos. Video ieraksts pieejams zemāk. 

Tika prezentēta „Patiesa Sporta” ideja, kuras pamats ir uz vērtībām balstīta izglītības programma - sportisti izvēlas patiesu sportu, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti dopinga lietošanā, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība par ētisko, cilvēcisko vērtību lomu sportā, gatavojoties, cīnoties un priecājoties par gūtajiem panākumiem.

2. Patiess Sports konference ir pieejama Facebook arhīvā šeit.

Savukārt Otrajā Patiess Sports konferencē (2020. gadā) aicinājām paskatīties uz dopinga problēmām caur citādāku un plašāku prizmu, ieklausīties jomas profesionāļos, kuri sniedza savu skatījumu gan par katru no antidopinga problēmas sastāvdaļām atsevišķi, gan kopumā par  to, kas palīdz sasniegt godīgus un patiesus rezultātus sportā.

3. Patiess Sports konference "Patiess Sports kā sporta vērtību sastāvdaļa" ir pieejama Facebook arhīvā šeit.

Trešajā Patiess Sports konferencē (2021.gadā) uzrunājam jauno sportistu vecākus, trenerus, skolotājus un sporta darbiniekus, kuriem ir būtiska loma tajā, kā notiek audzināšana caur sportu, sporta nodarbībām un kā bērnu vērtības attīstās, piedaloties sportiskajās aktivitātēs gan individuāli, gan komandās. Konferences lektori dalījās savā pieredzē par to, kādi faktori sekmē sportisko sniegumu un godīgu uzvaru gan sporta laukumā, gan ārpus tā.

4. Patiess Sports konference ''Kopā. Zinoši. Motivēti'' ir pieejama Facebook arhīvā šeit.

Ceturtajā Patiess Sports konferencē (2022. gadā) izrunājām lietas, ap kurām notiek sporta integritātes attīstība un cīņa ar dopingu sportā, kas ietekmē sportistu ikdienu un  faktorus, kas veicina sporta panākumus, sākot ar trenēšanos, uzturu un beidzot iekšējiem motivācijas aspektiem.  Konferencē iezīmēts, kādas zināšanas sporta treneriem, skolotājiem, sporta darbiniekiem, arī vecākiem, ir nepieciešamas, lai atbalstītu sportiskos rezultātus un nepieļautu nejaušus dopinga gadījumus.

5. Patiess Sports konference "Kā būt labākam sportistam?" ir pieejama Facebook arhīvā šeit.

Piektās Patiess Sports konferences (2023. gadā) tēma ir veltītas tam, lai izglītotu trenerus un sportistus par faktoriem, kas veicina sportista panākumus caur gudru un vispusīgu trenēšanu. Trenera palīdzība un modrība var atbalstīt sportistus lēmumu pieņemšanā un samazināt gan apzinātas, gan netīšas dopinga lietošanas gadījumus. "Mēs ticam, ka sports bagātina mūsu jauniešu dzīvi un sports nav tikai par uzvarām vai zaudējumiem, sportiskos rezultātus ietekmē vairāki faktori. Mēs varam palīdzēt sportistiem veidot prasmes un raksturu, kas nodrošinās ilgstošus panākumus, lai kļūtu par mūsu nākotnes līderiem." Vienlaikus, informācija palīdz izvairīties no antidopinga noteikumu pārkāpumiem, veicināt treneru un sportistu izpratni par izdegšanu sportā un dzīvē, kā ar to cīnīties. Svarīgi sportistiem zināt kā sevi atslābināt un pie nepieciešamības aktivizēt pirms sacensībām.

Visās konferencēs ir iespēja dzirdēt praktiskus padomus, kurus, trenējoties pareizi, droši un efektīvi var izmantot, lai pilnveidotu savus un audzēkņu talantus sportā, ikdienā un turpmākajā dzīvē!