Atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam un Starptautiskajam pārbaužu un izmeklējumu standartam, sportistus klasificē starptautiska un valsts līmeņa sportistos.

Latvijas Antidopinga birojs var brīvi noteikt kritērijus, atbilstoši kuriem sportisti tiek klasificēti kā valsts līmeņa sportisti. Šie kritēriji ir izstrādāti tā, lai par valsts līmeņa sportistiem tiktu klasificēti sportisti, kas savā sporta veidā piedalās augstākā līmeņa sacensībās, kurās nosaka labāko sporta veida sportistu vai komandu valstī.

Ja sportists atbilst gan starptautiskās federācijas starptautiska līmeņa sportista kritērijiem (šos kritērijus nosaka katra starptautiskā federācija atsevišķi), gan Latvijas Antidopinga biroja kritērijiem valsts līmeņa sportistiem, sportistu uzskata par starptautiska līmeņa sportistu.

Kritēriji valsts līmeņa sportistu noteikšanai:

Ja sportists atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem, sportists tiek klasificēts kā valsts līmeņa sportists.

Par valsts līmeņa sportistiem tiek uzskatīti tādi sportisti, kas pēdējā gada laikā ir piedalījušies sporta veida nacionālās federācijas rīkotās sacensībās, kas paredzētas labākā sporta veida sportista vai komandas valstī noteikšanai. Par šādām sacensībām ir uzskatāmas, piemēram, Latvijas Čempionāts maratonā, Latvijas Orientēšanās federācijas rīkotais Latvijas Kauss, Latvijas Šaha federācijas rīkotās Latvijas Vīriešu čempionāta atlases sacensības. Šis kritērijs tiek piemērots tikai sportistiem, kuri ir 18 gadus un vecāki.

Ja sportists ir iekļauts pārbaudāmo sportistu reģistrā, sportists tiek klasificēts kā valsts līmeņa sportists.

Gan par iekļaušanu, gan izslēgšanu no pārbaudāmo sportistu reģistra sportistam tiek paziņots. Ja sportists vēlās tikt izslēgts no pārbaudāmo sportistu reģistra, aicinām iepazīties ar informāciju mājaslapas sadaļā ADAMS un sportistu reģistrs.

Ja sportists ir iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības Vasaras vai Ziemas sastāvā, sportists tiek klasificēts kā valsts līmeņa sportists.

Latvijas Olimpiskās vienības sastāvs tiek publicēts Latvijas Olimpiskās vienības mājaslapā - Vasaras sastāvs un Ziemas sastāvs.

Ja sportists ir iekļauts kāda sporta veida valsts izlasē jebkurā vecuma grupā, sportists tiek klasificēts kā valsts līmeņa sportists.

Par valsts līmeņa sportistiem tiek klasificēti arī tādi sportisti, kas pēdējā gada laikā ir piedalījušies kādās Starptautiskās federācijas (kura ir arī Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītāja) oficiālajā sacensību kalendārā iekļautās sacensībās. Šis kritērijs tiek piemērots tikai sportistiem, kuri ir 18 gadus un vecāki.

Profesionāli sportisti (atbilstoši Sporta likumam) vai sportisti, kuri saņem finansiālu atbalstu no sava sporta veida nacionālās federācijas vai tās dalīborganizācijām (biedriem), valsts vai pašvaldībām, vai jebkuras citas organizācijas vai personas, tiek klasificēti kā valsts līmeņa sportisti. Šis kritērijs tiek piemērots tikai sportistiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

"Finansiāls atbalsts" tostarp ir, piemēram, stipendijas saņemšana un sacensību vai ceļa izdevumu segšana.

Kas jāzina valsts līmeņa sportistiem?

To, kā nosaka, vai sportists atbilst valsts līmeņa sportista kritērijiem, aicinām noskatīties zemāk pievienotajā video.

Kā arī to, kādas īpašas prasības saistībā ar terapeitiskās lietošanas atļaujām jāievēro valsts līmeņa sportistiem, var uzzināt pievienotajā video un sagatavotajā infografikā.