TLA kontrolsarakstā ir apkopots, kādas ir TLA pieteikuma anketas aizpildīšanas prasības un, atbilstoši diagnozei, kādi papildus dokumenti ir jāpievieno pieteikumam. Šie kontrolsaraksti ir veidoti, ņemot vērā attiecīgo dokumentu "Medicīniskā informācija terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisiju lēmumu atbalstam" prasības.