Pēc Latvijas Antidopinga biroja pasūtījuma tika veikts sabiedrības viedokļa pētījums (Sabiedrības viedoklis par dopinga lietošanu sportā, Latvijas iedzīvotāju aptauja 2018.gada decembris - 2019.gada februāris, SKDS pētījumu centrs). Rezultāti tika aktualizēti Pirmajā Antidopinga konferencē un tiek izmantoti, lai nodrošinātu plašu sabiedrības, tostarp bērnu un jauniešu Antidopinga izglītības efektivitāti un uz pierādījumiem balstītu izglītības programma izveidi.

Pasaules Antidopinga kodeksa 19.1.pants nosaka, ka pētījumu nolūks un mērķis dopinga apkarošanas jomā ir:

  • Ar dopinga apkarošanu saistīti pētījumi sekmē efektīvu programmu izstrādi un īstenošanu dopinga kontroles jomā, kā arī informēšanu un izglītošanu par sportu bez dopinga.
  • Visi parakstītāji, sadarbojoties gan savstarpēji, gan ar valdībām, rosina un veicina šādus pētījumus un veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādu pētījumu rezultātus izmanto, lai veicinātu Kodeksa principiem atbilstīgu mērķu sasniegšanu.

Pētījuma nepieciešamības argumenti: 

  1. Valsts politikas plānošanas dokumentu un valsts institūciju darbības atbilstības nodrošināšana atbilstoši valsts starptautiskajām saistībām antidopinga jomā.
  2. Sabiedrības zināšanu noskaidrošana, informēšana un līdzdalības veicināšana antidopinga jautājumos, lai paaugstinātu sabiedrības informētības līmeni un atbalstu Latvijas Antidopinga biroja darbībai.
  3. Aktīvs darbs ar sportistiem, skolniekiem un jauniešiem, izglītojot par Latvijas Antidopinga biroja darbību cīņai pret dopingu sportā un veicinot interesi par  “Patiesu Sportu”, pilnveidojot zināšanu apguves iespējas Latvijas Antidopinga biroja organizētajos semināros un citās izglītojošās aktivitātēs.
  4. Pētījuma rezultātiem ir jākalpo par spēcīgu motivāciju dažādu institūciju un organizāciju piesaistei plašāka mēroga nākotnes plānotajās antidopinga aktivitātēs, kas balstītas uz nākotnes sabiedrības morālās stājas veidošanu. Tāpēc arī veiktais Sabiedrības pētijums ietver jautājumu sadaļu par sagaidāmajām vērtībām bērnu un jauniešu fakultatīvajās sportā nodarbībās un par tām vērtībām, ko mūsdienu sporta nodarbības attīsta bērnos un jauniešos . 

"Sabiedrības viedoklis par dopinga lietošanu sportā, 2019.gads" pētījums atrodams arī pētījumu un publikāciju datu bāzē.

"Sportistu viedoklis par dopinga lietošanu sportā, 2019.gads" pētījums atrodams arī pētījumu un publikāciju datu bāzē.

Zemāk var iepazīties ar pētījuma rezultātiem. Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar pētījuma datu masīvu lūdzu sazināties ar biroju vai rakstiet uz:

Ivans Šapošņikovs

Vecākais eksperts izglītības un informācijas jautājumos
ivans.saposnikovs [at] antidopings.gov.lv