Par Starptautisko sadarbību Latvijas Antidopinga birojā atbild direktors.