Nepieciešamo informāciju par zālēm Tu vari atrast Zāļu Valsts aģentūras izveidotajā Latvijas Zāļu reģistrā, papildu parametors atzīmējot - "Informācija par lietošanu sportā".

Doties uz medikamentu meklētāju