Visas atzītās sporta federācijas ir iespējams apskatīt Atzīto sporta federāciju reģistrā Latvijas Sporta federācijas (LSFP) interneta vietnē.

Doties uz LSFP vietni