Lai nodrošinātu iestādes darbību un funkciju izpildi, Latvijas Antidopinga birojs ir šādu nekustamo īpašumu nomātājs:

  • Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
  • Kadastra numurs: 01005440005
  • Platība: 86,9 m2
  • Iznomātājs: Zāļu valsts aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001836181
  • Nomas maksas apmērs: 15,76 €/m2 (neskaitot PVN)
  • Nomas līguma darbības termiņš: līdz 2033. gada 31. augustam