Lai nodrošinātu iestādes darbību un funkciju izpildi, Latvijas Antidopinga birojs ir šādu nekustamo īpašumu nomātājs:

  • Adrese: Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV-1012
  • Kadastra numurs: 0100 026 0008 003
  • Platība: 199 m2
  • Lietošanas mērķis: biroja telpu grupa (1220)
  • Iznomātājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr. 40003294758
  • Nomas maksas apmērs: 7,06 €/m2 (ieskaitot PVN)
  • Nomas līguma darbības termiņš: līdz 2028. gada 13. decembrim
  • Ēkas energoefektivitātes klase: F