2021. gada Pasaules Antidopinga kodeksā ir noteikta papildus kategorija sportistu iedalījumam - amatieru līmeņa sportisti (recreational level athlete).

Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā šāds iedalījums sniedz Antidopinga organizācijām iespējas noteikt vieglākas sankcijas, ja sportists atbilst amatieru līmeņa sportista kritērijiem.

Pasaules Antidopinga kodeksā noteikts, ka katra nacionālā antidopinga organizācija, ievērojot noteiktus principus, nosaka kritērijus, pēc kuriem veic iedalījumu amatieru līmeņa sportistos.

Latvijas Antidopinga birojs ir noteicis šādus kritērijus amatieru līmeņa sportista noteikšanai:

  • jebkurš Latvijas sportists, kurš atbilstoši jebkuras Starptautiskās federācijas noteiktajiem kritērijiem, pēdējo piecu gadu laikā nav bijis klasificēts kā Starptautiska līmeņa sportists;

  • jebkurš Latvijas sportists, kurš atbilstoši Latvijas Antidopinga biroja noteiktajiem kritērijiem, pēdējo piecu gadu laikā nav bijis klasificēts kā valsts līmeņa sportists;

  • jebkurš Latvijas sportists, kurš pēdējo piecu gadu laikā nav pārstāvējis nevienu valsti starptautiskā sporta pasākumā;

  • jebkurš Latvijas sportists, kurš pēdējo piecu gadu laikā nav bijis iekļauts jebkuras starptautiskās federācijas vai nacionālās antidopinga organizācijas pārbaudāmo sportistu reģistrā vai līdzīgā sportistu reģistrā.

Šie kritēriji atbilst Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajiem principiem, pēc kuriem nacionālās antidopinga organizācijas nosaka iedalījumu amatieru līmeņa sportistos.