Pasaules Antidopinga aģentūra, kā daļu no Pasaules antidopinga programmas, ir izstrādājusi vairākus dokumentus "Medicīniskā informācija terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisiju lēmumu atbalstam". Dokumenti ir balstīti Pasaules Antidopinga kodeksā un Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā.

Dokumenti ir jāskata kontekstā ar Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem TLA piešķiršanai, un to mērķis ir sniegt atbalstu terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisijām izvērtēt pieteikumus un pieņemt lēmumus.

Sportista ārstam šie dokumenti var noderēt, sagatavojot sportista pieteikumu terapeitiskās lietošanas atļaujai - tajos ir informācija, kādiem dokumentiem un izmeklējumiem vajadzētu būt iekļautiem pieteikumā.

Dokumenti ir izstrādāti tām diagnozēm un situācijām, kuru ārstēšanā visbiežāk tiek iesniegti terapeitiskās lietošanas atļauju pieteikumi un tie var tikt atjaunoti, mainoties ārstēšanas metodēm. Ja medicīniskais stāvoklis neatbilst nevienam no Pasaules Antidopinga aģentūras izstrādātajiem dokumentiem, terapeitiskās lietošanas atļaujas pieteikums tiek izskatīts jebkurā gadījumā, pamatojoties uz Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta principiem.

Medicīniskā informācija terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisiju lēmumu atbalstam