Lietas izskatīšanas shēma

Pārkāpuma izskatīšanas shēma

Atbilstoši Sporta likumā veiktajiem grozījumiem, kuri tika izstrādāti balstoties uz 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksu, ir veikti papildinājumi lietu izskatīšanas kārtībā. Šobrīd sporta likums paredz ne tikai lietu nodošanu Disciplinārajai antidopinga komisijai, bet arī tiesības Latvijas Antidopinga birojam pieņemt lēmumu par antidopinga noteikumu pārkāpumu, kā arī slēgt vienošanos ar sportistu vai sporta darbinieku.

Attēlā atainota shēma, pēc kādas tiek izskatīti iespējami antidopinga noteikumu pārkāpumi, norādot secību, kādā informācija tiek apstrādāta, un sportista vai sporta darbinieka tiesības sniegt paskaidrojumu par situāciju un aizstāvēt sevi Disciplinārajā antidopinga vai Pārsūdzības komisijā. Tā pat norādīts, kurā brīdī (atsevišķos gadījumos) var tikt piemērots obligātais pagaidu aizliegums dalībai sacensībās vai brīvprātīgs pagaidu aizliegums dalībai sacensībās pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.

Jāņem vērā, ka rezultātu pārvaldība var tikt pārtraukta dažādos posmos, piemēram, lieta netiek pārsūdzēta vai pēc sportista paskaidrojumu saņemšanas tiek nolemts lietu nevirzīt tālāk.