2019.gada 21.jūnijā pēc sekmīga audita Latvijas Antidopinga birojs ir saņēmis sertifikātu, kas apliecina, ka ieviestā Kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša ISO 9001:2015 prasībām. Sertificētā darbības sfēra ir Antidopinga politikas īstenošana, ieskaitot dopinga kontroļu pārbaužu plānošanu un veikšanu, rezultātu pārvaldību, izglītojošo darbu un pētniecību.