Informācija par sportistu atrašanās vietām

Lai izpildītu antidopinga noteikumu prasības, sportisti personīgi ir atbildīgi par to, lai informācija par atrašanās vietām precīzi norādītu sportista atrašanos, lai tā ir patiesa un izmaiņas ir veiktas nekavējoties.

Pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) iekļaujamo sportistu saraksts tiek apstiprināts ne retāk kā 1x gadā, esošie sportisti sniedz atrašanās vietu informāciju ADAMS sistēmā.

Sankcijas par noteikumu pārkāpumu saistībā ar sportista pieejamību ārpussacensību dopinga kontrolei paredz Pasaules Antidopinga kodekss. Sankcijas par ziņu nesniegšanu par atrašanās vietu vai vairākkārtēju neatrašanos tajā – pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautajiem sportistiem diskvalifikācija no trīs mēnešiem līdz 2 gadiem.

Sportistu atrašanās vietas

Sporta integritāte, cieņa, taisnīgums - atbalstiet savas tiesības uz tīru sportu, katru ceturksni iesniedzot informāciju par atrašanās vietām”.

Informācijas par atrašanās vietām iesniedzama pa ceturkšņiem. Iesniegšanas termiņi:

 • Līdz 20. decembrim – par janvāri, februāri, martu (Q1)           
 • Līdz 20. martam – par aprīli, maiju, jūniju (Q2)
 • Līdz 20. jūnijam – par jūliju, augustu, septembri (Q3)
 • Līdz 20. septembrim – par oktobri, novembri, decembri (Q4)

Prasības RTP sportistiem

 • Par katru dienu nākamajā ceturksnī jāsniedz informācija par vienu konkrētu atrašanās vietu, vienā konkrētā 60 minūšu laika periodā, starp plkst. 6:00 un 23:00, kurā sportists ir pieejams dopinga kontrolei šajā vietā (60-min time slot).
 • Jāsniedz informācija par nakšņošanas vietām nākamā ceturkšņa laikā (nosaukums un adrese).

  • Norādot detalizētu informāciju par durvju kodu, zvanu, vai ir apsargs vai dežurants ar kuru jāsaskaņo piekļuve un cita svarīga informācija, lai dopinga kontrolieris varētu bez grūtībām nokļūt pie sportista.

 • Jāsniedz informācija par vietām, kur sportists veic regulāras aktivitātes (piemēram, treniņi, mācības, utt.).

 • Jāsniedz informācija par sacensībām, kurās sportists plāno piedalīties nākamā ceturkšņa laikā, tostarp, to datums, laiks un norises vieta.

  • Ja plāni attiecībā uz sacensībām mainās, ir jāatjauno informācija par savu atrašanās vietu, kas atspoguļotu veiktās izmaiņas.

RTP sportistu ADAMS kontolsaraksts

Ja objektīvu iemeslu dēļ, Tu nevari piekļūt ADAMS vietnei vai ATHLETE CENTRAL aplikācijai, tad vari paziņot atjauninājumus par savām atrašanās vietām, rakstot uz ADAMS@antidopings.gov.lv vai rakstīt īsziņā (sms) uz 27839800:

ADAMS

Vienmēr pārliecinieties, ka ievadītā informācija ir pareiza!

Sportist atceries! Tev ir iespēja ATHLETE CENTRAL aplikācijā izmantot atgādinājumu "Activate reminder" par to, ka Tev jābūt pieejamam dopinga kontrolei norādītajā laikā un vietā!

Athlete Central Activate Reminder

Aktīvās karjeras pārtraukšana

Ja esi iekļauts pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) un vēlies pārtraukt aktīvo sportista karjeru (pārtraukt piedalīties nacionāla un/vai starptautiska līmeņa sacensībās un nepildīt ADAMS) aizpildi Aktīvās Sportista Karjeras Pārtaukšanas Formu. 

Ja vēlēsies atgriezties sportā pēc aktīvās karjeras pārtraukšanas (dalība nacionāla un/vai starptautiska līmeņa sacensībās), tad 6 mēnešus pirms plānotā starta tas rakstiski jādara zināms sava sporta veida starptautiskajai federācijai un nacionālajai antidopinga organizācijai (WADA kodeksa punkts 5.7).

Formu par sportista aktīvās karjeras pārtraukšanu var lejuplādēt zemāk.

Paziņojums par sportista aktīvās karjeras atsākšanu

Pasaules Antidopinga kodekss nosaka pienākumu pēc paziņojuma par sportista aktīvās karjeras pārtraukšanas, lai atgrieztos aktīvajā sportā par to informēt 6 mēnešus iepriekš nacionālo antidopinga organizāciju vai starptautisko sporta veida federāciju (tieši to organizāciju kurai tika sniegta informācija par savām atrašanās vietām).

Ja Jums ir kādi ārpuskārtas apstākļi, Jūs varat aizpildīt zemāk esošo anketu un lūgt atļaut atsākt aktīvo sportista karjeru ātrāk nekā pēc minētajiem 6 mēnešiem.

Ja anketu par aktīvās karjeras pārtraukšanu esat iesniedzis Latvijas Antidopinga birojā, tad Latvijas Antidopinga birojā ir jāiesniedz arī iesniegums ar lūgumu par aktīvās karjeras atsākšanu.

Lēmumu par šādu izņēmumu pieņem Pasaules Antidopinga aģentūra konsultējoties ar nacionālo antidopinga organizāciju un starptautisko sporta veida federāciju.