Infomācija par sportistu atrašanās vietām

Lai izpildītu antidopinga noteikumu prasības, sportisti personīgi ir atbildīgi par to, lai informācija par atrašanās vietām precīzi norādītu sportista atrašanos, lai tā ir patiesa un izmaiņas ir veiktas nekavējoties.

Pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) iekļaujamo sportistu saraksts tiek apstiprināts ne retāk kā 1x gadā, esošie sportisti sniedz atrašanās vietu informāciju ADAMS sistēmā.

Sankcijas par noteikumu pārkāpumu saistībā ar sportista pieejamību ārpussacensību dopinga kontrolei paredz Pasaules Antidopinga kodekss. Sankcijas par ziņu nesniegšanu par atrašanās vietu vai vairākkārtēju neatrašanos tajā – pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautajiem sportistiem diskvalifikācija no trīs mēnešiem līdz 2 gadiem.

Sportistu atrašanās vietas

Informācijas par atrašanās vietām iesniedzama pa ceturkšņiem. Iesniegšanas termiņi:

  • Līdz 20. decembrim – par janvāri, februāri, martu (Q1)           
  • Līdz 20. martam – par aprīli, maiju, jūniju (Q2)
  • Līdz 20. jūnijam – par jūliju, augustu, septembri (Q3)
  • Līdz 20. septembrim – par oktobri, novembri, decembri (Q4)

Prasības RTP sportistiem

Aktīvās karjeras pārtraukšana

Ja esi iekļauts pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) un vēlies pārtraukt aktīvo sportista karjeru (pārtraukt piedalīties nacionāla un/vai starptautiska līmeņa sacensībās un nepildīt ADAMS) aizpildi Aktīvās Sportista Karjeras Pārtaukšanas Formu. 

Ja vēlēsies atgriezties sportā pēc aktīvās karjeras pārtraukšanas (dalība nacionāla un/vai starptautiska līmeņa sacensībās), tad 6 mēnešus pirms plānotā starta tas rakstiski jādara zināms sava sporta veida starptautiskajai federācijai un nacionālaija antidopinga organizācijai (WADA kodeksa punkts 5.7).

Formu par sportista aktīvās karjeras pārtraukšanu lejuplādēt šeit.