Plašāku pieeja izglītībā, kas pārsniedz tradicionālo antidopinga izglītības programmu, kurā tiek sniegta informācija par dopinga vielām, dopinga kontroles procedūru un Kodeksa pamatiem.

Patiess sports veicina pozitīvu attieksmi pret tīru sportu un godīgu rīcību sabiedrības ietvaros.

Uz vērtībām balstīta izglītības programma cenšas veidot lēmumu pieņēmējus - sportisti izvēlas būt tīri, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība pār ētisko, cilvēcisko vērtību lomu sportā un dzīvē.

Būt labākam sportistam, būt labākam cilvēkam - tāds ir Patiesa sporta mērķis.

Mūsu vēstījums sportistiem, sportistu atbalsta personālam un plašai sabiedrībai.

  • Mācies trenēties pareizi un efektīvi!
  • Zini par dopinga draudiem veselībai!
  • Esi godīgs un esi piemērs pārējiem sportistiem, faniem, vecākiem, saviem bērniem!
  • Popularizē sportu bez dopinga vielu lietošanas!

Latvijas Antidopinga birojs balsta savu darbību uz Antidopinga manifestu.

Godīgums    Taisnīgums    Laba veselība    Patiess sasniegums    Prieks un līksme    
Sadarbība komandā     Mērķtiecība un apņēmība    Cieņa pret sevi un citiem dalībniekiem  Drosme    Pieklājība    Viedums    Vienlīdzība    Pārliecība un objektīvs pašnovērtējums    Noteiktība savas darbībās     Tolerance    Iejūtība     Līdzdalība    Palīdzība  Paškontrole    Atbildības sajūta    Draudzība    Spēja pārvarēt grūtības    Godprātība  Apzinīgums     Radošums    Gudrība    Harmoniskās personas attīstība    Radošs raksturs    Spēja koncentrēties uz mērķi     Gribasspēks

Palīdzi sacensties no dopinga brīvā vidē!