Plašāku pieeja izglītībā, kas pārsniedz tradicionālo antidopinga izglītības programmu, kurā tiek sniegta informācija par dopinga vielām, dopinga kontroles procedūru un Kodeksa pamatiem.

Patiess sports veicina pozitīvu attieksmi pret tīru sportu un godīgu rīcību sabiedrības ietvaros.

Uz vērtībām balstīta izglītības programma cenšas veidot lēmumu pieņēmējus - sportisti izvēlas būt tīri, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība pār ētisko, cilvēcisko vērtību lomu sportā un dzīvē.

Būt labākam sportistam, būt labākam cilvēkam - tāds ir Patiesa Sporta mērķis.

Mūsu vēstījums sportistiem, sportistu atbalsta personālam un plašai sabiedrībai ir Patiess Sports principi:

  • Mācies trenēties pareizi un efektīvi!
  • Zini par dopinga draudiem veselībai!
  • Esi godīgs un esi piemērs pārējiem sportistiem, faniem, vecākiem, saviem bērniem!
  • Popularizē sportu bez dopinga vielu lietošanas!

Latvijas Antidopinga birojs balsta savu darbību uz Antidopinga manifestu un Patiess Sports vērtībām. 

Godīgums // Taisnīgums // Laba veselība // Patiess sasniegums // Prieks un līksme // Sadarbība komandā // Mērķtiecība un apņēmība // Cieņa pret sevi un citiem dalībniekiem // Drosme // Pieklājība // Viedums // Vienlīdzība // Pārliecība un objektīvs pašnovērtējums // Noteiktība savas darbībās // Tolerance // Iejūtība // Līdzdalība // Palīdzība // Paškontrole // Atbildības sajūta // Draudzība // Spēja pārvarēt grūtības // Godprātība // Apzinīgums // Radošums // Gudrība // Harmoniskās personas attīstība // Radošs raksturs // Spēja koncentrēties uz mērķi //Gribasspēks

Panākumu gūšana sportā ir garš un izaicinošs ceļojums, kas piepildīts ar daudziem kāpumiem un kritumiem, uzvarām un zaudējumiem, jo sportisti savā karjerā saskaras ar daudziem apdraudējumiem, kas var palielināt iespēju, ka viņi apsver domu lietot sportā aizliegtās vielas. Tieši vecāki un treneri pavada sportistu šajā ceļā. Tāpēc Latvijas Antidopinga birojs ir izstrādājis informatīvu materiālu ‘’Ceļvedis vecākiem un treneriem, lai veicinātu Patiesu Sportu’’, kas paredzēts, lai palīdzētu vecākiem un treneriem veicināt bērna zināšanas par to, kā aizsargāt sevi turpmākajā dzīvē.

ceļvedis vecākiem un treneriem

Palīdzi sacensties no dopinga brīvā vidē!

Zemāk ir pieejami Patiess Sports logo dažādi varianti, printē, dalies vai ievieto savas sporta organizācijas sociālajos medijos vai mājaslapā, paužot atbalstu Patiesa Sporta vērtībām.