Latvijas Antidopinga birojs ir nacionālā antidopinga organizācija, starptautiski Latvijas Antidopinga birojs pazīstams kā LAT-NADO. Atbilstoši Sporta likumam Latvijas Antidopinga birojs īsteno sportistu testēšanu uz dopinga vielām (dopinga kontroles), sabiedrības izglītošanu par dopinga jautājumiem, kā arī aizsargā sportista tiesības piedalīties visiem vienlīdzīgos apstākļos.

Svarīgi starptautiskie dokumenti:

 • Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā
 • Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135
 • Pasaules Antidopinga kodekss un tā pielikumi:
  1. Pārbaužu un izmeklējumu standarts
  2. Terapeitiskās lietošanas atļaujas standarts
  3. Laboratoriju standarts
  4. Privātuma un personas datu aizsardzības standarts
  5. Aizliegto vielu un metožu saraksts
  6. Parakstītāju Kodeksa ievērošanas standarts
  7. Izglītības standarts
  8. Rezultātu pārvaldības standarts

Mūsu misija ir tīrs sports – lai sacensības būtu un paliktu godīgas. Mēs atbalstām, informējam un izglītojam esošos sportistus, topošos sportistus, sportista palīgpersonālu un jebkuru, nododot savas zināšanas antidopinga jomā, lai jebkurš zinātu, ko sportā drīkst un ko nedrīkst lietot. Mēs arī veicam dopinga kontroles, lai palīdzētu apstiprināt tīro sportistu godīgos sasniegumus un atklātu un nodotu tos, kas savus rezultātus pilnveido negodīgos veidos.

Savu darbību mēs veicam, balstoties uz virkni starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti.

Mūsu vīzija - Latvijas Antidopinga birojs tic, tam, ka balstoties uz patiesām sporta un sabiedrības vērtībām ir iespējams izskaust dopinga problēmu saknē.

 

KAS IR DOPINGS?

Dopings ir viens vai vairāki Pasaules Antidopinga kodeksā norādītie antidopinga noteikumu pārkāpumi.

 1. Dopinga vielas klātbūtne sportista paraugā (piemēram, urīnā vai asinīs).
 1. Sportista atzīšanos, aculiecinieku liecības, secinājumi, kuri izriet no ilgtermiņa izmeklējumiem (bioloģiskas pases) vai mēģinājums lietot kādu aizliegto vielu pat ja vēlamais rezultāts nav sasniegts.
 1. Sportists atsakās nodot urīna paraugu dopinga kontrolierim bez pietiekama pamatojuma pēc tam, kad saņemts uzaicinājums uz dopinga kontroli.
 1. Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautais sportists divpadsmit mēnešus ilgā laikposmā trīs reizes nav sniedzis informāciju par savu atrašanas vietu, vai norādītajā 60 minūšu laika periodā nav atradies norādītajā vietā.
 1. Tīša traucēšana vai iejaukšanas dopinga kontroles posmā (piemēram, mēģinājums falsificēt paraugu), nepatiesas informācijas sniegšana antidopinga organizācijai.
 1. Sportists vai palīgpersonāls glabā aizliegto vielu bez objektīva pamatojuma (vai pamatotu medicīnisku apstākļu dēļ).
 1. Sportists vai palīgpersonāls mēģina izplatīt sportā aizliegtās vielas
 1. Sportistam tiek mēģināts ievadīt aizliegtu vielu vai pielietot kādu no aizliegtajām metodēm sacensībās vai ārpus tām.
 1. Sportists vai kāda no palīgpersonām mudina, iedrošina, pierunā uz dopinga vielu lietošanu, piesedz vai citā veida līdzdarbojas kāda antidopinga noteikuma pārkāpumā.
 1. Sportists sadarbojas, trenējas, vai saņem padomus no diskvalificēta sportista, trenera, tiesneša vai ārsta, kuriem ir piespriests kriminālsods vai noteiktas disciplinārās sankcijas saistībā ar dopinga lietošanu.
 1. Citas personas atrunāšana no ziņošanas par antidopinga noteikumu pārkāpumiem, represijas šādas ziņošanas dēļ

 

KĀPĒC DOPINGS IR AIZLIEGTS?

Ētiskie apsvērumi

 • Lai nodrošinātu godīgas sacensības. Antidopinga noteikumi ir tieši tādi paši, kā jebkuri noteikumi sportā, lai nodrošinātu godīgu, taisnīgu sacensību norisi starp visiem sportistiem.

Medicīniskie apsvērumi

 • Medicīnisko preparātu un dopinga metožu pielietošana var būt bīstama sportista veselībai, ar dažādām nopietnām blakusparādībām.

 

ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU SEKAS

Pārkāpumu sekas ietver sacensību rezultātu anulēšanu, diskvalifikācijas perioda noteikšanu, obligātu Tava pārkāpuma publicēšanu un iespējams, naudas sodus. Gadījumā, ja Tavā paraugā atradīsies ar likumu aizliegta narkotiskā viela, Tev var piemērot administratīvu vai kriminālu sodu. Diskvalifikācija nozīmē, ka Tu nevari piedalīties nevienās starptautiskās federācijas, tās nacionālo federāciju vai klubu rīkotājās jebkāda veida sacensības vai aktivitātes, kā arī iesaistīties sava kluba vai komandas treniņos un izmantot iespējas un infrastruktūru, kas ir saistītas ar Tavu klubu vai komandu.