TLA ir atļauja, kas sportistam ļauj lietot medikamentus no aizliegto vielu saraksta, ja tas nepieciešams ārstēšanās nolūkos.

TLA

Terapeitiskās lietošanas atļauju piešķir, ja ievēroti VISI norādītie nosacījumi:

  1. attiecīgā aizliegtā viela vai aizliegtā metode ir vajadzīga, lai ārstētu kādu akūtu vai hronisku medicīnisku stāvokli, piemēram, ja, nelietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, būtiski pasliktinātos sportista veselības stāvoklis;
  2. ir niecīga iespēja, ka, terapeitiski lietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, varētu papildus uzlabot sportista sniegumu, salīdzinot ar to, ko varētu sagaidīt, sportistam atgūstot normālu veselības stāvokli pēc akūtā vai hroniskā veselības stāvokļa izārstēšanas;
  3. aizliegtajai vielai vai aizliegtajai metodei nav citas pamatotas terapeitiskas alternatīvas;
  4. nepieciešamību lietot aizliegto vielu vai aizliegto metodi nedrīkst pilnīgi vai daļēji pamatot ar to, ka sportists (bez TLA) iepriekš ir lietojis kādu vielu vai metodi, kas šādas lietošanas laikā ir bijusi aizliegta.

TLA izsniegšanu Latvijas sportistiem koordinē Latvijas Antidopinga birojs. Ja sportists ir valsts līmeņa sportists (atbilst kādam no kritērijiem), TLA saņemšanai jāpiesakās pirms aizliegto vielu sarakstā iekļauta medikamenta vai metodes lietošanas (izņemot ārkārtas gadījumus). Pārējie sportisti arī ir aicināti atļaujas saņemšanai pieteikties savlaicīgi. TLA pieteikuma anketu var lejuplādēt šeit.

Starptautiska līmeņa sportistiem, atbilstoši sava sporta veida Starptautiskās federācijas noteikumiem, Latvijā izsniegta TLA nav derīga, ja vien to nav atzinusi attiecīgā starptautiskā federācija vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija.

TLA nepiešķir ar atpakaļejošu datumu, izņemot gadījumus, ja nepieciešama neatliekamā palīdzība vai akūta medicīniska stāvokļa ārstēšana.

Informējam, ka sportistam, kas ir starptautiska līmeņa sportists, TLA saņemšanai ir jāpiesakās savā starptautiskajā federācijā.

Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas piešķirta TLA ir derīga tikai attiecībā uz konkrētās organizācijas rīkoto sporta pasākumu.

Ja rodas jautājumi vai Tev ir nepieciešama TLA, tad raksti:

Jēkabs Balodis

Eksperts terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos
jekabs.balodis [at] antidopings.gov.lv

TLA starptautiskais standarts

Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts pieejams mājaslapas sadaļā "Normatīvie akti un starptautiskie standarti"