Latvijas Antidopinga birojs (nacionāla antidopinga organizācija) starptautiski zināma kā LAT-NADO atbilstoši Sporta likumam īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā.

Mūsu misija ir tīrs sports – lai sacensības būtu un paliktu godīgas. Mēs informējam un izglītojam sportistus, topošos sportistus, sportista palīgpersonālu un pārējo sabiedrību par aktuālajiem antidopinga jautājumiem. Mēs arī veicam dopinga kontroles, lai atturētu negodīgos sportistus no Patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas.

Savu darbību mēs veicam, balstoties uz virkni starptautisko un nacionālo normatīvo aktu, ar kuriem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti.

Latvijas Antidopinga biroja Uzvedības un konfidencialitātes kodekss nosaka uzvedības un konfidencialitātes pamatprincipus un tos ievēro visi Latvijas antidopinga biroja nodarbinātie.

Latvijas Antidopinga birojs tic, tam, ka balstoties uz patiesām sporta un sabiedrības vērtībām ir iespējams izskaust dopinga problēmu saknē. Antidopinga manifests.