Konsultatīvā padome

Antidopinga  Konsultatīvā  padome  ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt antidopinga politikas veidošanu valstī, analizējot ar antidopinga jomu saistītos jautājumus valstiskā līmenī un sniedzot priekšlikumus šo jautājumu risināšanai. 

Padomes sastāvs:

  • Mārtiņš Dimants, Latvijas Antidopinga biroja direktors, Antidopinga Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
  • Liene Apine, Latvijas Paralimpiskās Komitejas ģenerālsekretāre, Antidopinga Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece
  • Pēteris Apinis, Latvijas Olimpiskās Komitejas biedrības izpildkomitejas loceklis 
  • Artūrs Balodis-Rozītis, Latvijas Sporta Federācijas Padomes ģenerālsekretārs 
  • Armands Bēcis, Latvijas Olimpiskās Komitejas Atlētu Komisija – Latvijas Riteņbraukšanas federācijas treneris un sporta menedžeris 
  • Edgars Gūte, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas jurists 
  • Sanita Lazdiņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte 
  • Edgars Severs, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktors 
  • Agnese Zīle - Veisberga, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente

Padomes sekretariāta darbību nodrošina Latvijas Antidopinga birojs. 

Protokoli:

Padomes kontaktpersona:

Ināra Brokāne

Vecākā eksperte sportistu koordinēšanas jautājumos
inara.brokane [at] antidopings.gov.lv