Konsultatīvā padome

Antidopinga  Konsultatīvā  padome  ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt antidopinga politikas veidošanu valstī, analizējot ar antidopinga jomu saistītos jautājumus valstiskā līmenī un sniedzot priekšlikumus šo jautājumu risināšanai. 

Padomes sastāvs:

  • Mārtiņš Dimants, Latvijas Antidopinga biroja direktors, Antidopinga Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
  • Roberts Akmens, Latvijas Olimpiskās Komitejas Atlētu Komisijas pārstāvis, sportists
  • Liene Apine, Latvijas Paralimpiskās Komitejas ģenerālsekretāre, Antidopinga Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece
  • Pēteris Apinis, Latvijas Olimpiskās Komitejas izpildkomitejas loceklis 
  • Artūrs Balodis-Rozītis, Latvijas Sporta Federāciju Padomes ģenerālsekretārs 
  • Maija Ceruka, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte
  • Vladimirs Šteinbergs, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktors
  • Agnese Zīle - Veisberga, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā eksperte

Padomes sekretariāta darbību nodrošina Latvijas Antidopinga birojs. 

Protokoli:

Padomes kontaktpersona:

Ināra Brokāne

Vecākā eksperte sportistu koordinēšanas jautājumos
inara.brokane [at] antidopings.gov.lv