Latvijas Antidopinga birojs (nacionāla antidopinga organizācija) starptautiski zināma kā LAT-NADO, kas, atbilstoši Sporta likumam īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā.

Biroja misija.

“Sportistu izglītošana, testēšana un Biroja attīstība, lai nodrošinātu godīgu sportu.

Birojs informē un izglīto valstsvienības un visus pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautos sportistus, topošos sportistus, sporta darbiniekus un sportistu palīgpersonālu un pārējo sabiedrību par aktuālajiem antidopinga jautājumiem. Birojs veic dopinga kontroles, lai atturētu negodīgos sportistus no patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas.

Biroja vīzija.

“Patiess sports visos līmeņos un veselīga trenēšanas kultūra.”

Dopinga problēmas mazināšana ar augšupejošo intervenci, veicinot sporta vērtības sabiedrībā, izglītojot un veicot mērķtiecīgu testēšanu, kā arī antidopinga pārkāpumu izmeklēšanu. 

Savu darbību mēs veicam, balstoties uz virkni starptautisko un nacionālo normatīvo aktu, ar kuriem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti.

Latvijas Antidopinga birojs tic, ka balstoties uz patiesām sporta un sabiedrības vērtībām ir iespējams izskaust dopinga problēmu saknē. Antidopinga manifests.

Latvijas Antidopinga biroja misija un vīzija
Biroja misija ir Patiess Sports, t.i. patiess prieks ko rada sports, kas balstās uz vērtībām, godīgu cīņu un bez dopinga vielu lietošanas. Dopinga kontrole palīdz atturēt negodīgus sportistus no īstena jeb patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas.