Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga 1.pielikumam Latvijas Antidopinga birojs atbilst mazas iestādes klasifikācijai, tās struktūrā ir 10 amata vietas un tajā nav izdalīti atsevišķi departamenti vai nodaļas. Par katru no antidopinga programmu ieviešanai nepieciešamo funkciju izpildi ir atbildīgi trīs eksperti, taču biroja vadītājs veic lietvedības procesu organizēšanu. Direktora vietnieka pakļautībā tiek plānotas un veiktas dopinga kontroles, taču administratīvi juridisko atbalsta funkciju nodrošina vecākais speciālists. Tādas administratīvās atbalsta funkcijas, kā piemēram, personālvadību, grāmatvedību un IT Antidopinga birojam centralizēti nodrošina Veselības ministrija 1.

  1. Ministru kabineta rīkojums Nr. 539. Par konceptuālo ziņojumu "Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām".
Latvijas Antidopinga biroja struktūra
Latvijas Antidopinga biroja struktūra