Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas Antidopinga birojs koordinē terapeitiskās lietošanas atļaujas pieteikumu iesniegšanu, veic to apstrādi un nodod tos Terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisijai, pieteikuma izvērtēšanai. Atbilstoši Terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisijas lēmumam, Latvijas Antidopinga birojs informē par Terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Procesa apraksts

 1. Pieteikuma iesniegšana
  Lai pieteiktos Terapeitiskās lietošanas atļaujas saņemšanai:
  1. sportistam ir jāaizpilda un jāparaksta atbilstošās pieteikuma anketas sadaļas;
  2. sportista ārstam ir jāaizpilda un jāparaksta atbilstošās pieteikuma anketas sadaļas;
  3. pieteikuma anketai jāpievieno medicīniskā informācija (dokumenti, kas apstiprina noteikto veselības stāvokli; sīkāku informāciju par konkrētiem dokumentiem noteiktu veselības stāvokļu gadījumos varat iegūt Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā - https://www.antidopings.gov.lv/lv/tla-kontrolsaraksts)
  Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu anketu un medicīnisko dokumentāciju varat iesūtīt arī elektroniski, nosūtot to ekspertam terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos Jēkabam Balodim (jekabs.balodis@antidopings.gov.lv), vai arī iesniegt to Antidopinga administrēšanas un pārvaldības sistēmā (ADAMS), ja Jums ir izveidots ADAMS lietotāja konts.

 2. Terapeitiskās lietošanas atļaujas pieteikuma izskatīšana
  Pēc pieteikuma saņemšanas, Latvijas Antidopinga birojs izvērtē, vai tas ir aizpildīts atbilstoši prasībām (aizpildītas visas sadaļas, vai tas ir salasāms, vai pieteikumu ir parakstījis gan sportists, gan sportista ārsts) un vai pieteikumam ir pievienota nepieciešamā medicīniskā informācija. Neatbilstoši aizpildīti pieteikumi tiek atgriezti iesniedzējam un tiek lūgts papildināt to atbilstoši prasībām.
  Ja pieteikums ir iesniegts atbilstoši prasībām, tas tiek nodots Terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisijai, kura pieteikumu izvērtē un pieņem lēmumu par Terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu.
  Nepieciešamības gadījumā Terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisija var sazināties ar sportistu vai sportista ārstu.

 3. Terapeitiskās lietošanas atļaujas saņemšana
  Ja Terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisijas lēmums ir pozitīvs un tiek piešķirta Terapeitiskās lietošanas atļauja, tā tiek ievadīta Antidopinga administrēšanas un pārvaldības sistēmā (ADAMS). Ja sportistam ir izveidots ADAMS lietotāja konts, ar piešķirto atļauju var iepazīties šajā sistēmā.
  Tā pat informācija par atļaujas piešķiršanu (informatīvā vēstule par atļaujas piešķiršanu un Terapeitiskās lietošanas atļaujas sertifikāta izdruka no ADAMS) tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu