Pamatojoties uz Latvijas Antidopinga biroja rīkojumu Disciplinārās antidopinga komisijā uz četriem gadiem apstiprinātas sekojošas amatpersonas:

 1. Raimonds Emuliņš – Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” valdes loceklis, viceprezidents (komisijas priekšsēdētājs);
 2. Mārtiņš Šics – ārsts (komisijas priekšsēdētāja vietnieks);
 3. Andris Kalniņš – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība” valdes padomnieks;
 4. Signe Rinkule – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība” uztura speciāliste;
 5. Jānis Kaupe – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība” sporta ārsts;
 6. Inese Pontaga – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Dr.med., profesore, Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedras vadītāja;
 7. Viesturs Lāriņš – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Dr.med., profesors, Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras vadītājs;
 8. Irīna Vīksne – Dr.med., Sporta ārste;
 9. Lolita Kalniņa – Havraneka – Dr.med., Sporta ārste;
 10. Rihards Niedra – zvērināts advokāts;
 11. Liene Lelde Rieba – Juriste.

 

Disciplinārā antidopinga komisija izskata antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem lēmumu par sportistam vai sporta darbiniekam piemērojamām soda sankcijām.

Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija izskata sportista iesniegto terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu un pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumu atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt

Abu komisiju lēmumu pieņemšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.

Pārsūdzības komisiju izveido Ministru kabinets, tās sastāvā uz pilnvaru termiņu, kas nepārsniedz četrus gadus, iekļaujot vismaz piecas personas (tostarp juristu, ārstu, sporta darbinieku un sportistu), kuras spēj izskatīt lietas taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi un kuras izvirza Latvijas Ārstu biedrība, biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome", specializētā sporta organizācija — sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Olimpiskā vienība" — un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Viens un tas pats pārstāvis var tikt izvirzīts iekļaušanai Pārsūdzības komisijas sastāvā ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas. Iekļaušanai Pārsūdzības komisijas sastāvā neizvirza pārstāvi, kas ir iekļauts Disciplinārās antidopinga komisijas vai Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas sastāvā.

Saites