Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi Latvijas Antidopinga biroja nolikumā un grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Nacionālie antidopinga noteikumi"