Latvijas Antidopinga birojs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar aktuālo cenrādi.

Skatīt cenrādi