Logo

Pārkāpuma izskatīšanas shēma

Attēlā atainota shēma, pēc kādas tiek izskatīti iespējami antidopinga noteikumu pārkāpumi, norādot secību, kādā informācija tiek apstrādāta, un sportista tiesības sniegt paskaidrojumu par situāciju un aizstāvēt sevi Disciplinārajā antidopinga vai Pārsūdzības komisijā. Tā pat norādīts, kurā brīdī (atsevišķos gadījumos) var tikt piemērots obligātais pagaidu aizliegums dalībai sacensībās vai brīvprātīgs pagaidu aizliegums dalībai sacensībās pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. Jāņem vērā, ka rezultātu pārvaldība var tikt pārtraukta dažādos posmos, piemēram, lieta netiek pārsūdzēta vai pēc sportista paskaidrojumu saņemšanas tiek nolemts lietu nevirzīt tālāk.