Ārstiem
Atsākam asins paraugu ņemšanu

Pasaules antidopinga programma sastāv no urīna un asins dopinga kontroles procedūrām.

Analizējot bioķīmiskās izmaiņas asins un urīna paraugos, ir iespējams atklāt aizliegto vielu atstātās pēdas (dopinga/ sportā aizliegto vielu biomarķierus), kas netieši atklāj dopinga iedarbību, pat ja aizliegtās vielas ir jau izvadījušās no organisma.

Kādi ir asins un urīna paraugu ņemšanas mērķi?

nodrošināt  Latvijas sportistu bioloģisko pasu (ABP) analīzi, kas ietver hematoloģiskos un steroīdu profilus. Hematoloģiskais modulis ietver eritropoēzi stimulējošos faktorus (ESA), homologās asins pārliešanas (HBT) testus un augšanas hormona (hGH) noteikšanu asins serumā, savukārt steroīdu moduļa gadījumā, tas ietver izotopu attiecības masas spektrometriju (IRMS), lai noteiktu endogēnos steroīdus, kas ievadīti eksogēnā veidā. veikt iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu monitoringu, saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 2.2. pantu (Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošana, vai lietošanas mēģinājums).

Latvijas Antidopinga birojs atgādina, ka viens no testēšanas programmas nolūkiem ir aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sportā, kurā netiek lietotas sportā aizliegtās vielas, kā arī veicināt sportistu veselību, godīgumu un vienlīdzību.

Vienlaikus Latvijas Antidopinga birojs vērš uzmanību, ka sportistu un dopinga kontrolieru veselība šobrīd ir prioritāte, tāpēc, veicot asins paraugu ņemšanu tiks ievēroti visi piesardzības pasākumi, ieskaitot individuālos aizsardzības līdzekļus gan sportistam, gan dopinga kontrolierim.

Asins parauga ņemšanu nodrošina medicīnas personāls, kas ir īpaši apmācīts, lai nodrošinātu savu un sportista drošību asins ņemšanas laikā, kā arī savāktā dopinga kontroles parauga integritāti jeb neskartu no ārējiem apstākļiem un ticamu pašam sportistam kā arī akreditētai laboratorijai.