Latvijas Antidopinga birojs informē, ka Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) š.g.30. septembrī publicēja jauno Aizliegto vielu un metožu sarakstu (angl. Prohibited List), kas stājies spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. 

Aizliegto vielu un metožu saraksts ir viens no astoņiem Starptautiskajiem standartiem, kas ir saistošs visiem Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītājiem. Tas norāda, kādas vielas un metodes ir aizliegtas gan sacensību laikā, gan ārpus tām un kuras vielas ir aizliegtas konkrētos sporta veidos.

Būtiskas izmaiņas 2022. gada Aizliegto vielu un metožu sarakstā ietver:

  • S9. Glikokortikoīdi - ar 2022. gadu sacensību laikā ir aizliegti visi injicējamie glikokortikoīdu ievadīšanas veidi
  • S3. Beta-2 agonisti - Salbutamola dienas devu intervāli tiek mainīti uz 600 mikrogramiem astoņu stundu laikā, sākot no brīža, kad ir ievadīta deva (iepriekš 800 mikrogrami 12 stundu laikā. Kopējā atļautā dienas deva paliek 1600 mikrogrami 24 stundu laikā. TLA jāpiesākas devām, kas pārsniedz šīs robežas.

Būtiski ir tas, ka sportists pats ir atbildīgs par aizliegtajām vielām, kas atrodamas viņa ķermenī. Sportistu atbalsta personāls ir atbildīgs arī par antidopinga noteikumu pārkāpumiem, ja tiek atzīts par līdzdalībnieku.

Līdz ar to, ja rodas šaubas par vielas vai metodes statusu, ir svarīgi, sazināties ar antidopinga organizāciju vai Starptautisko sporta federāciju, lai saņemtu padomu par vielas statusu Aizliegto vielu un metožu sarakstā.