LAB raksts

Atbildot uz jautājumu Latvijas Antidopinga birojs norāda, ka diskvalifikācija attiecas gan kā uz sportistu, gan kā uz treneri. Pasaules Antidopinga kodekss (Kodekss) nosaka, ka diskvalifikācijas laikā sportistam nav tiesības veikt nekādas darbības sportā,izņemot dalību izglītības vai rehabilitācijas programmās. Līdz ar to, diskvalifikācijas laikā sportists nevar piedalīties sacensībās, kā arī pildīt trenera pienākumus. Sportistam, veicot trenera pienākumus, viņš pakļauj sevi diskvalifikācijas pagarināšanai, kā arī sportistus, kuri pie viņa trenējas, jo šādiem sportistiem, atbilstoši biedrošanās aizliegumam, arī var tikt piešķirta diskvalifikācija.

Tajā pašā laikā vēršam uzmanību, ka Latvijas Antidopinga birojs nevar noteikt vai sportistam ir piešķirams trenera sertifikāts, jo sertifikāta piešķiršana tiek veikta atbilstoši ministru kabineta noteikumiem.Kodeksa ietvaros aizliegta ir darbība (trenēšana) nevis sertifikāta iegūšana, tomēr jāvērš uzmanību, ka ministru kabineta noteikumos tiek noteikts, ka Sertifikātu var anulēt, ja sporta speciālists pārkāpis sporta nozari regulējošos normatīvos aktus vai sporta ētikas normas.2

Tā kā noteikumu kārtībā nav paredzēti konkrēti kritēriji, piemēram,sertifikāta anulēšanai, tas ir LSFP komisijas individuāli vērtējams jautājums. Sertifikāta anulēšana vai piešķiršana ir jāvērtē kopsakarā ar pārkāpuma raksturu. Jāņem vērā, gan konkrētā sporta veida sertifikācijas punktu iegūšanas sarežģītība un sekas šo punktu neizmantošanai sertifikāta iegūšanai tagad. Tādēļ iedrošinām sertifikācijas punktu apliecinošos dokumentus iesniegt LSFP.

Tas, ka personai tiek piešķirts sertifikāts automātiski nenozīmē, ka persona faktiski trenēs un otrādāk, ja sertifikāts tiktu anulēts, nav izslēdzams, ka persona varētu iesaistīties trenēšanā.
 

Latvijas Antidopinga birojs aicina būt zinošiem un informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpumi un kādas sankcijas piemērojamas sportistiem, treneriem un sporta darbiniekiem, tos neievērojot. 


1. 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.

2. Turpat 30.punkts.