Jauniešiem Organizācijām Treneriem
Pasaules Antidopinga aģentūra publicē 2021.gada Aizliegto vielu un metožu sarakstu

30.septembrī Pasaules Antidopinga aģentūra ir publicējusi 2021.gada Aizliegto vielu un metožu sarakstu, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

Jaunais Aizliegtais saraksts ir pārstrādāts tā, lai tas būtu vieglāk pārskatāms un saprotams: 

Aizliegtajā sarakstā ir iekļauts satura rādītājs, norādot aizliegto vielu klases un iespējamos medicīniskos stāvokļus, kurus varētu ārstēt ar klasē iekļautajām vielām; 

Pievienots ievads, kurā definēti daži no Aizliegtajā sarakstā lietotajiem terminiem; 

Katras vielu klases virsrakstā norādīts, vai vielas ir aizliegtas arī ārpus sacensību laika, vai tikai sacensībās, vai vielas ir īpašas vielas un vai kāda no klasē iekļautajām vielām ir ierindota ļaunprātīgi izmantoto vielu grupā; 

Visi izņēmumi un piezīmes par vielu lietošanu ir uzskatāmāk izcelti; 

Aizliegtā sarakstā beigās pievienots aizliegto vielu un metožu indekss, vieglākai vielu un metožu atrašanai. 

2021.gada Aizliegto vielu un metožu sarakstā ir pievienota ļaunprātīgi izmantoto vielu (substances of abuse) grupa. Tā ir vielu grupa, kurā ir iekļautas vielas, kas ir aizliegtas sportā, bet kuras sabiedrībā mēdz lietot apreibinošos nolūkos, nevis ar mērķi uzlabot sportisko sniegumu. Grupā ir iekļauts kokaīns, heroīns, metilēndioksimetamfetamīns (MDMA) un tetrahidrokanabinols (THC), kas ir marihuānas sastāvā. Ja sportists var pierādīt, ka šo četru vielu lietošana ir notikusi ārpus sacensību laika un nav bijusi ar mērķi uzlabot sportisko sniegumu, piespriestais diskvalifikācijas periods var tikt saīsināts. Diskvalifikācijas periodu Latvijā nosaka neatkarīga disciplinārā komisija. 

Papildus informējam, ka no 2021.gada Aizliegtā saraksta S3 klasē (Beta-2 agonisti) ir noteikts papildus izņēmums – bez terapeitiskās lietošanas atļaujas saņemšanas atļauts lietot vilanterolu (vilanterolum) inhalāciju veidā, ja deva nepārsniedz 25 mikrogramus 24 stundu laikā. Informējam, ka vilanterols ir pieejams tikai kā recepšu medikaments, kā arī medikamentos tas varētu būt kombinācijā ar citām zāļu vielām, kas iekļautas Aizliegtajā sarakstā.  

Šī gada 29.oktobrī Pasaules Antidopinga aģentūra organizē webināru “2021.gada Aizliegtais saraksts un tālāk” (“2021 Prohibited list and beyond”). Webināram iespējams pieteikties šeit https://register.gotowebinar.com/register/5728744062405408783 

Webināra laikā tā vadītāji iepazīstinās ar būtiskākajām izmaiņām 2021.gada aizliegto vielu sarakstā, kā arī dažiem būtiskiem aspektiem, kas tiek pārskatīti jau 2022.gada Aizliegtajā sarakstā.