Latvijas Antidopinga biroja sporta citāts

Latvijas Antidopinga birojs ir sagatavojis un nopublicējis informāciju par antidopinga pasākumiem 2020. gadā. 

Būtiski, ka 2020. gada Statistikas pārskats, liek Birojam paskatīties uz veiktajiem pasākumiem iepriekšējā gadā, analizējot tos, un pilnveidojot nākotnes plānus turpmākajos antidopinga pasākumos.

Nozīmīgākie skaitļi  2020. gadā:

  • kopā veiktas 480 dopinga kontroles;
  • savākti 577 dopinga kontroles paraugi;
  • veiktas 730 dopinga analīzes;
  • dopinga kontroles 41 sporta veidā;
  • trīs paraugos tika konstatētas aizliegtas vielas;
  • īstenoti 29 informatīvie un izglītības pasākumi (lekcijas, semināri, stenda pasākumi);
  • sasniegtā auditorija - 7411 cilvēki.

Nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar mērķtiecīgāku testēšanu, izglītības programmas pilnveidošanu, aicinot sporta veida federācijas vairāk iesaistīties sporta integritātes saglabāšanā.