Ārstiem Organizācijām Sportistiem
ADeL e-apmācības platformas tulkošana
10/09/2019

Lai veicinātu sabiedrības informētību un sportistu izglītotību par antidopinga jautājumiem, tai skaitā godīgas spēles principiem, antidopinga noteikumiem un vērtībām, ko mēs gūstam sportā, Latvijas Antidopinga birojs un Pasaules Antidopinga aģentūra parakstīja vienošanos par e-apmācības platformas (ADeL) tulkošanu latviešu valodā. Antidopinga e-apmācības platforma (ADeL) nodrošina piekļuvi visām tēmām, kas saistītas ar sportu bez dopinga, interaktīvi skaidrojot gan par aizliegtajām vielām, gan par antidopinga noteikumu pārkāpumiem. Platforma piedāvā uzzināt vairāk par antidopingu un tīra sporta (clean sport) vērtību aizsardzību tiešsaistes kursu veidā sportistiem, treneriem, ārstiem un ikvienam interesentam. 

Viens no Latvijas Antidopinga biroja uzdevumiem ir sniegt sportistiem pirmo pieredzi par antidopingu caur izglītošanas aktivitātēm, nevis dopinga kontroli.

Pagājušajā nedēļā Londonā notika Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas izglītības konsultatīvas grupas sanāksme, kurā piedalījās Latvijas Antidopinga biroja pārstāvji Ivans Šapošņikovs un Ināra Brokāne. Sanāksmes laikā ar Pasaules Antidopinga aģentūras pārstāvi izglītības jautājumos Kangeun Lee tika izrunāti ADeL platformas tulkošanas un realizācijas posmi.

Platformas tulkojums latviešu valodā tiks sagatavots tuvākajā laikā, bet pašlaik aicinām e-apmācību platformu izmantot citās pieejamajās valodās, piemēram, angļu, krievu vai franču. Reģistrēties platformā un sākt apmācību kursu var šeit.


Latvijas Antidopinga biroja darbinieki Ivans Šapošņikovs un Ināra Brokāne kopā ar Pasaules Antidopinga aģentūras izglītības menedžeri Kangeun Lee