Pirmajā Antidopinga konferencē (2019. gads) aicinājām diskutēt par jautājumiem un aktualitātēm plašākā skatījumā - par antidopinga sistēmu, sportu, sabiedrības vērtībām un citiem dzīves aspektiem, lai turpmāk vairotu sabiedrības informētību un veicinātu iesaistīto pušu izpratni par savstarpējās sadarbības nozīmību. Tika prezentēti SKDS pētījuma centra veikto pētījumu rezultāti par sabiedrības un sportistu attieksmi pret dopingu, par vērtībām ko mēs gūstam sportā un audzinām mūsu bērnos.

Tika prezentēta „Patiesa Sporta” ideja, kuras pamats ir uz vērtībām balstīta izglītības programma - sportisti izvēlas patiesu sportu, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti dopinga lietošanā, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība par ētisko, cilvēcisko vērtību lomu sportā, gatavojoties, cīnoties un priecājoties par gūtajiem panākumiem.

Savukārt Otrajā Patiess Sports konferencē (2020. gads) aicinājām paskatīties uz dopinga problēmām caur citādāku un plašāku prizmu, ieklausīties jomas profesionāļos, kuri sniedza savu skatījumu gan par katru no antidopinga problēmas sastāvdaļām atsevišķi, gan kopumā par  to, kas palīdz sasniegt godīgus un patiesus rezultātus sportā.

Konferencē bija iespēja dzirdēt praktiskus padomus, kurus, trenējoties pareizi, droši un efektīvi var izmantot, lai pilnveidotu savus un audzēkņu talantus sportā, ikdienā un turpmākajā dzīvē!

Otrā Patiess Sports konference ir pieejama Facebook arhīvā šeit.

Trešā Patiess Sports konference ir pieejama Facebook arhīvā šeit.