Ārstiem Sportistiem Treneriem
Atjaunotais Aizliegto vielu un metožu saraksts 2020.gadam
02/01/2020

Pasaules Antidopinga organizācija (WADA) š.g. 30.septembrī ir publicējusi jauno Aizliegto vielu un metožu sarakstu 2020.gadam. Saraksts, kuru WADAs Izpildkomiteja apstiprināja 2019. gada 23. septembrī, stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Saraksts, kas ir viens no sešiem starptautiskajiem standartiem un ir obligāts visiem Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītājiem, norāda, kuras vielas un metodes ir aizliegtas gan sacensību laikā, gan ārpus tām un, kuras vielas ir aizliegtas noteiktos sporta veidos. 

Saraksts tiek publicēts trīs mēnešus pirms tā stāšanas spēkā, lai sportisti un sporta darbinieki varētu iepazīties ar visām veiktajām izmaiņām. Būtiski zināt, ka sportisti ir paši atbildīgi par aizliegtajām vielām, kas atrodamas viņu dopinga kontroles paraugos un par aizliegtajām metodēm, kuras tiek pielietotas  sportistam - informē savu ārstu, ka esi sportists

Ikgadu, pārskatot sarakstu, eksperti izmanto tādus informācijas avotus kā zinātniskos un medicīniskos pētījumus, sportā novērotās tendences un informāciju, kas iegūta no tiesībsargājošajām iestādēm un farmaceitiskajām kompānijām.

Lai vielu vai metodi varētu iekļaut sarakstā, tai jāatbilst vismaz diviem no zemāk  nosauktajiem trim kritērijiem:

1. viela vai metode var uzlabot, vai uzlabo sportisko sniegumu;
2. viela  vai  metode rada reālus vai potenciālus draudus sportista veselībai;
3. viela  vai  metode ir pretrunā Kodeksa ievadā aprakstītajam sportiskajam garam.

Ja sportistam ir nepieciešams lietot aizliegto vielu vai metodi ārstnieciskos nolūkos, sportistam var tikt piešķirta Terapeitiskās lietošanas atļauja, ja sportista pieteikums atbilst Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta kritērijiem.

Šobrīd jaunais aizliegto vielu saraksts ir pieejams angļu valodā, bet vēlāk tiks tulkots arī latviešu valodā (2019.gada versija).

Esam apkopojuši galvenās izmaiņas, kas veiktas nākamā gada sarakstā (pilns izmaiņu apkopojums angļu valodā pieejams šeit):

S1 klase - androgēnie anabolie steroīdi iepriekšējais iedalījums endogēnajos un eksogēnajos anabolajos steroīdos vairs netiek izmantots un izveidots vienots saraksts ar piemēriem - visas vielas, kas ir aizliegtas līdz šim, paliks tādas arī 2020.gadā. Šādas izmaiņas veiktas, lai uzsvērtu, ka visi anabolie steroīdi, ja ievadīti ārēji, ir aizliegti. S2 klase - peptīdu hormoni, augšanas faktors, radniecīgas vielas un mimētiķi atkārtoti izvērtējot argona atbilstību iekļaušanas kritērijiem, tika pieņemts lēmums to svītrot no Aizliegto vielu saraksta. S4 klase - hormonu un metabolie modulatori papildināts selektīvo estrogēnu receptoru modulatoru saraksts ar bazedoksifēnu and ospemifēnu. S6 klase - stimulanti Oktodrīns (1,5-dimetilheksilamīns) pievienots kā piemērs šīs klases vielām, pēdējā laikā šī viela tiek pievienota dažādos uztura bagātinātājos.

Monitoringa vielu saraksts (vielas, kuras nav aizliegtas, bet kuru lietošana tiek padziļināti pētīta) 2020.gadā monitoringa vielu sarakstam tiek pievienots ekdisterons (ecdysterone).

Saraksts ir  viens  no  elementiem, kas palīdz aizsargāt ne tikai godīgumu sportā, bet arī sportistu veselību visā pasaulē.