Ārstiem Sportistiem Treneriem
2021. gada aizliegto vielu un metožu saraksts, attēls ar dokumenta pirmo lapu

Aizliegto vielu un metožu saraksts, ir viens no astoņiem starptautiskajiem standartiem un ir obligāts visiem Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītājiem. Sarakstā uzskaitītas vielas un metodes, kas ir aizliegtas sportā gan sacensību laikā, gan ārpus tām, kā arī vielas, kas aizliegtas tikai sacensību laikā.

Saraksts tika publicēts trīs mēnešus pirms tā stāšanas spēkā, lai sportisti un sporta darbinieki varētu iepazīties ar visām veiktajām izmaiņām.

Sākot ar 2021.gadu, Aizliegto vielu un metožu sarakstā tiek veiktas izmaiņas ne tikai vielu un metožu piemēru uzskaitījumā, bet veiktas izmaiņas arī dizainā:

  • Pievienots satura rādītājs
  • Pievienots ievads ar atsevišķu terminu definīcijām
  • Papildināts katras vielu klases virsraksts, norādot kādos laikos vielas aizliegtas, vai vielas ir īpašas vai ne, vai kāda no klasē iekļautajām vielām ir iekļauta ļaunprātīgi izmantoto vielu grupā
  • Izcelti izņēmumi katrā no vielu klasēm
  • Pievienots piemēru indekss
  • Izveidota atsevišķa vielu grupa – ļaunprātīgi izmantotās vielas (Substances of Abuse). Grupā iekļautas vielas - kokaīns, heroīns, tetrahidrokanabinols, MDMA jeb ekstazi, - kuras sabiedrībā izmanto apreibinošos nolūkos un, sportistam pierādot, ka vielas nav lietotas ar mērķi uzlabot sportisko sniegumu, piespriestās soda sankcijas var tik samazinātas (3 mēneši un līdz pat 1 mēnesim)
  • S3 (Beta2 agonistu) vielu klasē pievienots jauns izņēmums – kopā ar salbutamolu, salmeterolu un formoterolu, no 2021.gada vilanterols, ja to lieto inhalācijās un deva nepārsniedz 25 mikrogramus 24 stundās, nav aizliegts (medikamentu var lietot bez terapeitiskās lietošanas atļaujas)
  • Kā īpaša metode atsevišķi izdalīta metode M2.2 – intravenozas infūzijas un/vai injekcijas, kas pārsniedz 100mL/12h, ja tās netiek saņemtas slimnīcā ārstēšanās laikā, ķirurģisku procedūru laikā vai diagnostikas nolūkos
  • Kā arī citas nelielas izmaiņas S2, S4, S5, S6 un P1 klasēs

Ja sportistam ir nepieciešams lietot kādu vielu vai metodi ārstnieciskos nolūkos un šī viela vai metode ir iekļauta Aizliegto vielu un metožu sarakstā, sportistam var tikt piešķirta Terapeitiskās lietošanas atļauja. Būtiski ir ņemt vērā, ka sportisti ir atbildīgi par to kādas vielas nonāk viņu organismos tāpēc aicinām - vienmēr informē savu ārstu, ka esi sportists. Tā pat pirms medikamentu lietošanas vienmēr pārbaudi, vai to sastāvā nav kādas aizliegtās vielas. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Latvijas antidopinga biroju.

Saraksts ir  viens  no  elementiem, kas palīdz aizsargāt ne tikai godīgumu sportā, bet arī sportistu veselību visā pasaulē.

Jēkabs Balodis

Eksperts terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos
jekabs.balodis [at] antidopings.gov.lv
Izmaiņas saistībā ar glikokortikoīdu izmantošanu no 2022. gada

Vēršam uzmanību, ka no 2022.gada 1.janvāra sacensību laikā būs aizliegtas visas glikokortikoīdu injekcijas. Papildus jau šobrīd aizliegtajām intramuskulārajām un intravenozajām injekcijām, aizliegtas būs arī, piemēram, subkutānas, intra un periatrikulāras, epidurālas un cita veida injekcijas.