Jauniešiem Sportistiem Treneriem
Informācija sportistiem un sporta darbiniekiem

Cienījamie sportisti un sporta darbinieki!

Kā jūs zināt, SARS-CoV-2 (COVID-19) pandēmija turpina izvērsties par arvien nopietnāku sabiedrības veselības problēmu, radot ārkārtas situāciju, kuras dēļ mums visiem un visā pasaulē ir nepieciešama efektīva, tūlītēja rīcība, lai mazinātu slimības pārnešanas iespējamību un ietekmi uz sabiedrību.

Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) un pasaules antidopinga kopiena it īpaši tagad par prioritāti izvirza sabiedrības veselību, drošību un sociālo atbildību.

Situācija acīmredzami skar arī antidopinga un sporta jomas, vairums valstu ir ieviesušas stingrus pasākumus, tostarp robežu slēgšanu, karantīnu /pašizolēšanos, lidojumu atcelšanu, sociālās pārvietošanās ierobežojumus u.c., kurus jāņem vērā, plānojot un realizējot visus pasākumus.

Neskatoties uz daudzām neskaidrībām par turpmāko sacensību norisi, tādējādi mainot arī sportistu treniņu procesu plānus, mums jānodrošina sportistiem pārliecība, ka, atsākoties sacensībām, sportiskais sniegums un tā rezultāti ir balstīti godīga sporta principos.

Ņemot vērā, ka situācija mainās ļoti strauji, Jums jābūt drošiem un pārliecinātiem, ka Pasaules Antidopinga aģentūra un visa antidopinga kopiena t. sk. Latvijas Antidopinga birojs arī turpmāk risinās problēmas un situācijas, kas saistītas ar sportistu, kā arī visu iesaistīto personu informēšanu, iesaistoties godīgā un patiesā sportā.

Latvijas Antidopinga direktors, 
Mārtiņš Dimants

 

Būtiskākie jautājumi, uz kuriem sportistiem ir nepieciešamas atbildes

Vai  man joprojām var veikt dopinga kontroli  COVID-19 pandēmijas laikā, ņemot vērā daudzos spēkā esošos ierobežojumus, jo īpaši, ja tie attiecas uz sociālo distancēšanos un pašizolāciju?

Jā. Ja vietējās varas iestādes nav ieviesušas nekādus pārvietošanas vai fiziska kontakta ierobežojumus, testēšana joprojām var notikt jebkurā laikā un vietā.
 

Ja man tiek veikta dopinga kontrole, kas tiks darīts, lai samazinātu inficēšanās iespējas?

Testēšanas programma turpinās, un Latvijas Antidopinga birojs ir ieviesis pastiprinātus piesardzības pasākumi, kas atbilst veselības aprūpes iestāžu norādījumiem, lai aizsargātu Jūsu un dopinga kontrolieru veselību. Tas ietver individuālā un sportistu higiēnu, t.sk. aizsargmasku un vienreiz lietojamo cimdu lietošanu, drošu attālumu starp sportistu un dopinga kontrolieri. Plašāku informāciju var atrast WADA 2020. gada 20. marta ADO vadlīnijās (https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20200320_covid-19_update_en.pdf).
 

Kas man jādara, ja man ir slimības simptomi, vai es atrodos pašizolācijā un/vai karantīnā?

Prioritāte  ir jūsu un apkārtējo cilvēku veselība. Ja Jums radušās bažas, lūdzu sekojiet visām oficiālajām instrukcijām (Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem). Ja esat pašizolācijā vai karantīnā, lūdzu informējiet par to Latvijas Antidopinga biroju rakstot uz antidopings@antidopings.gov.lv
 

Vai man ir nepieciešams pieteikties terapeitiskās lietošanas atļaujai (TLA), ja man nepieciešams lietot vielas vai metodes, kas iekļautas aizliegto vielu un metožu sarakstā?

Kamēr Jums var tikt veikta dopinga kontrole, Jums jābūt  spēkā esošai TLA atļaujai. Ja Jums nav iespējas sagādāt nepieciešamo medicīnisko  dokumentāciju, piemēram, ārkārtējās situācijas gadījumā nevarat apmeklēt ārstu, Jums jādokumentē visas darbības un šķēršļi, kas nav ļāvuši ievērot noteikto procedūru.

Kādi ir Latvijas Antidopinga biroja ieteikumi visiem sportistiem?

Izmantojiet šo laiku un iespējas,  mudinot arī citus t.sk. trenerus, sportistu palīgpersonālu apmeklēt visus pieejamos e-vides resursus,  piemēram, sava sporta federācijas vai Latvijas Antidopinga biroja mājaslapas, Pasaules Antidopinga organizācijas sagatavotos izglītības materiālus, piemēram, ADeL platformu, lai veicinātu izpratni par antidopinga aktivitātēm, to lomu sportā, lai sacensības vienmēr būtu un paliktu godīgas. Šīs ir laiks, ko var izmantot, iemācot sevi trenēties efektīvi,  apzinoties dopinga draudus veselībai un sporta garam, līdz ar to  esot par piemēru apkārtējiem, popularizējot godīgu un Patiesu Sportu.