ADAMS

Latvijas Antidopinga birojs atgādina pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) iekļautajiem sportistiem nevilcināties ar informācijas iesniegšanu par savām atrašanās vietām, īpašu uzmanību pievēršot precīzas informācijas norādīšanai ADAMS vietnē.

Prasības par sportistu atrašanās vietām un cita svarīga informācija atrodama sadaļā ADAMS un sportistu reģistrs.