Aizliegto vielu brošūra

Aicinām sporta organizācijas (sporta veida federācijas, sporta klubus, sporta skolas, fitnesa centrus u.c.) pieteikties informatīvai kartītei par sportā aizliegtajiem medikamentiem saņemšanai, tā būs lieliska iespēja bezmaksas saņemt 100 - 200 kartītes, kuras jūs varat izdalīt sportistiem un sporta draugiem, tādējādi veicinot sporta sabiedrības informētību par sportā aizliegtajām vielām.

Lai pieteiktos kartītes saņemšanai, rakstiet uz e-pasta adresi: antidopings@antidopings.gov.lv 

KOPĀ SPORTAM!