ADAMS

Līdz 2021.gada 1.janvārim spēkā bija kārtība, ja netika iesniegta nepieciešamā informācija par savu atrašanās vietu ADAMS, pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) iekļautajiem sportistiem tika sūtīts paziņojums, norādot termiņu, kurā varēja ievadīt trūkstošo informāciju ADAMS, tādējādi izvairoties no brīdinājuma piešķiršanas.

Atbilstoši 2021.gada Kodeksam un Starptautiskajam rezultātu pārvaldības standartam šī kārtība ir mainīta. Turpmāk, ja tiks konstatēts, ka noteiktajos termiņos nepieciešamā informācija ADAMS nav norādīta, sportistam tiks dotas 48 stundas labojumu veikšanai un informācijas papildināšanai, lai izvairītos tikai no turpmākiem pārkāpumiem par informācijas nesniegšanu.

Ja šo 48 stundu laikā sportists labojumus ADAMS nebūs veicis, Latvijas Antidopinga birojam būs pienākums gatavot jau nākamo paziņojumu par informācijas nenorādīšanu, kas var rezultēties kā nākamais brīdinājums.

Turpmāk, saņemot paziņojumu, sportists, ievadot iztrūkstošo informāciju ADAMS, vairs nevarēs izvairīties no brīdinājuma piešķiršanas, bet tikai no turpmākiem brīdinājumiem. Tas nozīmē, ka no brīdinājuma piešķiršanas sportistu pasargās tikai pamatots paskaidrojums par iemeslu, kādēļ informācija ADAMS, netika ievietota laicīgi.

Jaunā kārtība stāsies spēkā pēc izmaiņu apstiprināšanas Nacionālajos antidopinga noteikumos, kas regulē šo kārtību Latvijā, par ko tiks paziņots papildus.

Aicinām sportistus būt ļoti uzmanīgiem un aizpildīt nepieciešamo informāciju ADAMS laicīgi un precīzi, lai izvairītos no brīdinājumu piešķiršanas, kas var novest pie nevēlamām sankcijām.