Ārstiem Organizācijām
iNADO direktora vizīte Latvijā
04/12/2019

Latvijas Antidopinga birojs (Birojs) š.g.  02.-03.decembrī bija  gandarīts Latvijā uzņemt pašreizējo iNADO (Institute of National Anti-Doping Organisations) direktoru Jorge Leyva. Divu dienu laikā tika aizvadītas interesantas un produktīvas diskusijas par antidopinga sistēmas pilnveidošanas iespējām, kā arī turpmāko iNADO atbalstu Nacionālajām  antidopinga organizācijām. Valstiski nozīmīgi, ka Birojs bija pirmā organizācija, kuru ārvalstu vizītē apmeklēja J. Leyva, uzsākot pildīt  savus  pienākumus  šajā  amatā  tikai  no 2019.gada 01.decembra, tādējādi izrādot lielu uzticību un, atzinīgi novērtējot Biroja izvēlēto attīstības stratēģiju, līdz  šim paveiktos darbus, gan esot kā neatkarīgai institūcijai, gan veidojot savu starptautisko tēlu kā uzticīgs sadarbības partneris.

Nacionālo antidopinga organizāciju institūts – iNADO atbalsta nacionālās antidopinga organizācijas, daloties ar labās prakses piemēriem, lai tās pilnveidotu savu darbības jomu, apkopojot neatkarīgo organizāciju viedokļus un, prezentējot vienotu nostāju attiecībā uz antidopinga izaicinājumiem pasaulē.

Vienlaikus iNADO loma neaprobežojas tikai ar ieteikumiem antidopinga sistēmas pilnveidošanai. Savu biedru organizāciju vārdā tā darbojas kā aizstāvības organizācija, lai nodrošinātu skaidru un konsekventu vēstījumu par antidopinga politiku un praksi, paužot vienotu nostāju nacionālajām un starptautiskajām sporta un valdības organizācijām, piemēram, Pasaules Antidopinga aģentūrai (WADA), UNESCO un Eiropas Padome u.c.

Šobrīd iNADO apvieno 67 organizācijas. Saskaņā ar jaunāko WADA testēšanas statistiku, pašreizējas 67 organizācijas veic aptuveni 57% no visām dopinga kontroles pārbaudēm visā pasaulē. Balstoties uz testu skaitu no 25 lielākajām antidopinga organizācijām 24 ir iNADO biedri.

J.Leyva, atstājot savu uzrakstu uz Biroja veidotās Patiess Sports sienas, atzīmēja, ka, viņaprāt Patiess Sports ir daļa no kaut kā lielāka, tas nozīmē būt daļai no starptautiskās kopienas.


Biroja kolektīvs kopā ar iNADO direktoru J. Leyfa