Latvijas Antidopinga biroja un Patiess Sports logo kopā

Latvijas Antidopinga biroja (LAB), kā nacionālās antidopinga organizācijas, mērķis ir antidopinga politikas īstenošana nacionālo antidopinga noteikumu un pasaules antidopinga programmu kontekstā. 

LAB nodrošina neatkarīgu darbību un autonomiju dopinga kontroļu plānošanā un izmeklēšanā, kā arī sportistu un sporta darbinieku izglītošanā.

LAB misija ir Patiess Sports, t.i. patiess prieks ko rada sports, kas balstās uz vērtībām, godīgu cīnu un bez dopinga vielu lietošanas. Dopinga kontrole palīdz atturēt negodīgos sportistus no īstena jeb patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas.

Plašāk ar mūsu mērķiem un vērtībām iepazīsties, noskatoties šo video!