Organizācijām Treneriem
Sporta vērtības katrā klasē

Sports veicina saskarsmi, apvienojot cilvēkus un nodrošinot saikni starp dažādām pieredzēm un personībām. Sports piedāvā arī unikālu morālās attīstības pieeju, jo vērtības, kas iegūtas, piedaloties komandu sporta spēlēs, noder arī visās pārējās dzīves jomās. Turklāt sportojot apgūtās vērtības un attieksme ir mierīgas, produktīvas, veselīgas un saliedētas sabiedrības pamats, kas attiecīgi palīdz sasniegt taisnīgāku pasauli.

Atzīstot sporta potenciālu, seši starptautiski partneri apvienojās, lai izveidotu informatīvo materiālu - ''Sporta vērtības katrā klasē'', kas iesaistītu jauniešus, izmantojot uz kustību balstītas mācību aktivitātes, vienlaikus palīdzot skolotājiem iemācīt vairākas ar sportu saistītas pamatvērtības, veidot skolēnos izpratni par cieņas, taisnīguma un iekļaušanas vērtībām. Šīs trīs pamatvērtības ir plaši atzītas visā sporta sabiedrībā, tās ir visu veidu sporta aktivitāšu pamatā un nodrošina stabilu pamatu jauniešu attīstībai, mudinot viņus izturēties godprātīgi un sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā.

Materiāls sastāv no aktivitātēm, kas paredzētas 8 –12 gadus veciem skolēniem. Aktivitāšu kartes var izmantot aktivitātēm klasē, sporta zālē vai brīvā dabā, un tās var iekļaut mācību programmā vai arī īstenot neatkarīgi no tās. Šis izglītojošais materiāls ir paredzēts starptautiskai auditorijai, aktivitātes var viegli pārveidot un pielāgot, kā arī ir piedāvāti priekšlikumi aprīkojuma un pašu aktivitāšu pielāgošanai atbilstoši apstākļiem.

Skolām un skolotājiem ir unikāla iespēja ieviest klasē cieņas, vienlīdzības un iekļaušanas vērtības un palīdzēt jauniešiem kļūt par ētiskiem pilsoņiem.

Aicinām skolu skolotājus un sporta skolu, sporta klubu trenerus iepazīties ar izveidoto materiālu, lai attīstīt jauniešos cieņpilnu izturēšanos, godinot un novērtējot daudzveidību, kā arī izpratni par līdzvērtīgu spēles apstākļu nozīmi.

Kopā Sportam!