Sportistiem Treneriem
Par iespējamo saziņas veidu ar Latvijas Antidopinga biroju

Vēlamies informēt sportistus, sportista atbalsta personālu un sporta darbiniekus, ka iesniegumus (piemēram, par aktīvās karjeras pārtraukšanu, par pārstāvja piesaistīšanu ADAMS aizpildīšanā u.c.) ir iespējams iesniegt šādos veidos: 

Izmantojot e-pastu, nosūtīt ar elektronisko parakstu parakstītu dokumentu  Izmantojot eID karti vai eParaksts mobile  Izmantojot e-adresi  Autorizācijai nepieciešams elektroniskais paraksts  Izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla "Latvija.lv" pakalpojumu e-iesniegums  Autorizācija iespējama izmantojot populārāko interneta banku savienojumu vai elektronisko parakstu. 

Latvijas Antidopinga birojs vērš uzmanību, ka, lai dokumentam būtu juridiskais spēks, tajā jābūt šādiem rekvizītiem: dokumenta autora vārds un uzvārds vai nosaukums, dokumenta datums un paraksts (izņemot likumā paredzētajos gadījumos). 

Vienlaikus vēlamies informēt, ka sportists, kam ir izveidots aktīvs ADAMS konts var iesniegt  TLA pieteikumu caur ADAMS.